Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 Đề thi kiểm tra học kì 1 Toán 11 năm 2017...

[Mới] Đề thi kiểm tra học kì 1 Toán 11 năm 2017 – 2018 có đáp án

CHIA SẺ

Dưới đây là 4 bài tập cực hay trong Đề kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2017 – 2018 được Dethikiemtra vừa sưu tầm và đăng tải. Đề thi hình thức tự luận và có đáp án đi kèm.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2.5 điểm) Giải các phương trình lượng giác sau:

Bài 2: (2.5 điểm)

a. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau.

b. Trong một lớp học gồm có 28 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách gọi 4 học sinh lên bảng giải bài tập sao cho có cả học sinh nam và học sinh nữ.

c. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất 5 lần. Gọi A là biến cố: “Mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất hai lần”, tính xác suất của biến cố A.

Bài 3: (1.5 điểm)

a. Tìm số hạng chứa x23 trong khai triển nhị thức:

b.  Giải phương trình: 

Bài 4: (3.5 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trên các cạnh SD và AB lần lượt lấy các điểm M, N sao cho SD = 3SM và AN = 2NB

a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).   

b. Tìm giao điểm H của MN với mặt phẳng (SAC).

c. Chứng minh MN//(SBC).

d. Gọi (α) là mặt phẳng chứa MN và (α) //AD. Tìm thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp.

_____ Đáp án và Biểu điểm ______

CHIA SẺ