Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đề giữa kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2015 –...

Đề giữa kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2015 – 2016 trường THPT Thống Nhất A

CHIA SẺ

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2015 – 2016 trường THPT Thống Nhất A. Đề gồm 3 câu, thời gian làm bài 45 phút.

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1, NĂM HỌC: 2015 – 2016

Môn: Toán 11. Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)

Bài 1: (2 điểm) Cho tam giác ABC I là trung điểm AC. Vẽ ảnh của tam giác ABC qua  phép tịnh tiến theo vectơ BI .

Bài 2: (6 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(-2; 2), A(2; 3) đường thẳng d có phương trình: 2x y + 1 = 0 và đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 2y – 6 = 0.

a) Tìm tọa độ ảnh M‘ của M qua phép đối xứng trục d.

b) Tìm phương trình d‘ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ OA .

c) Tìm phương trình (C’) là ảnh của (C) qua phép đối xứng tâm A.

Bài 3: (2 điểm) Cho đường tròn tâm O, bán kính R và một điểm I nằm ngoài đường tròn (O).

Với mỗi điểm M di động trên (O) dựng điểm M‘ sao cho: 2.IM ‘ = MI . Tìm quỹ tích các điểm M‘ khi M di động trên (O).


Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2015 -2016 trường THPT Thống Nhất A

dap an bai 1 thi giua ki 1 lop 11 mon Toan nam 2015
Dap an bai 1 thi giua ki 1 lop 11 mon Toan nam 2015
dap-an-bai-2--thi-giua-ki-1-lop-11-mon-Toan-nam-2015
Dap an bai 2 thi giua ki 1 lop 11 mon Toan nam 2015
dap an bai 3 thi giua ki 1 lop 11 mon Toan nam 2015
Dap an bai 3 thi giua ki 1 lop 11 mon Toan nam 2015

Tải về đề thi và đáp án: De thi va dap an TOAN 11 GIUA KI 1_Dethikiemtra.com

 

CHIA SẺ