Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đáp án và đề thi học kì 1 môn Toán, Hóa 11...

Đáp án và đề thi học kì 1 môn Toán, Hóa 11 – Sở GD & ĐT Bắc Ninh 2015

CHIA SẺ

Đáp án và Đề thi học kì 1 môn Toán, Hóa lớp 11 của Sở GD & ĐT Bắc Ninh năm học 2015 – 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
Đề Thi Học Kì 1

Môn: Toán, Hóa – Lớp 11

A. Đề kiểm tra học kì 1 Môn Hóa 11

1. (3 điểm)

Hoàn thành chuỗi phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có:

N2  1→ NH3  2→ NO  3→ NO2  4→ HNO3  5→ NH4NO3  6→ N2O

2. (2 điểm) Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng minh họa trong các trường hợp sau:

a, Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3

b, Cho dung dịch HCl vào CaCO3

3 (1,5 điểm): Dẫn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch Ca(OH)2   0,18M.

Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng?

4 (3,5 điểm): Cho 11,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Cu. Chia hỗn hợp X làm 2 phần bằng nhau

Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí (ở đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu?

Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 1M (loãng dư) thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (ở đktc) và dung dịch Y. Tính khối lượng muối có trong dung dịch Y. Tính khối lượng muối có trong dung dịch Y ?

Cho H = 1, Ca = 40, O = 16, C =12, Cu =64, Al = 27, N = 14

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn, giám thị không giải thích gì thêm.


Hướng dẫn chấm ĐỀ KIỂM TRA HK1 MÔN HÓA 11

1: Viết đúng mỗi PTPƯ → cho 0,5 điểm

Viết thiếu điều kiện và không cân bằng → trừ ½ số điểm

2: Mỗi ý 1 điểm

Nêu đúng hiện tượng → cho 0,5 điểm

Viết đúng PTPỨ — 0,5 điểm

3.

Viết đúng PTPƯ – cho 0,5 điểm

- Quảng cáo -

Biện luận đúng các PƯ xảy ra theo tỉ lệ số mol — cho 0,5đ

Tính đúng khối lượng kết tủa CaCO3 là 16 gam – cho 0,5 đ

4.

a,2 điểm

Viết đúng PTPƯ → cho 0,5 điểm

Al + HCl → AlCl3 + H2

Cu + HCl → Không phản ứng

Tính đúng số mol H2 = 0,15 mol => số mol A1 = 0,1 mol → cho 0,5đ

Tính đúng %mAl = 45,76%  — cho 0,5 đ

Và %mCu = 54,24% — cho 0,5 đ

b, 1,5 điểm

Biện luận được trong dung dịch sau phản ứng có NH4NO3 → cho 0,5 điểm

Viết đúng phương trình phản ứng hoặc quá trình cho nhận e → cho 0,5 điểm

Tính đúng khối lượng muối là 31,7 gam → cho 0,5 điểmB.Đề và đáp án đề thi Môn Toán 11

1. (3 điểm)

1. Giải các phương trình sau:

a) sin2x = 1/2

b) √3 sin x + cos x = √2

2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:

2015-12-22_220844

Xem đầy đủ tại đây→  Đáp án và đề thi HKI môn Toán 11 – Bắc Ninh