Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11

2 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 11(hàm số lượng giá và phương trình lượng giác)

CHIA SẺ

Gửi thầy cô và các em 2 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 11(hàm số lượng giá và phương trình lượng giác) năm 2015. Độ khó đề ở mức cơ bản.

Nội dung đề thi kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 11: xoay quanh các bài tập: Một số phương trình lượng giác thường gặp; Phương trình lượng giác cơ bản; Hàm số lượng giác như tìm tập xác định, giải các phương trình.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại Số chương 1 lớp 11 (Đề số 1)

1. (2,0 điểm) Tìm tập xác định các hàm số sau:

cau1_ab

Câu 2. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

cau2_ab

Câu 3. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) cos2x + 3sinx – 3 = 0

b) √3sin3x – cos3x = 2sin2x

Câu 4. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 2sinx + cosx – sin2x – 1 = 0

b) sin2 4x – cos26x = sin (10x + 21π/2)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại Số chương 1 lớp 11 (Đề số 2)

1. (2,0 điểm) Tìm tập xác định các hàm số sau:

cau 1 - tap xac dinh

Câu 2. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a)  cot (3x +600) = – √3

b) 2cos2x + √3 = 0

Câu 3. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 2 sin2x + 5 cosx =5

b) √3cos3x – sin3x = 2cos2x

Câu 4. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) sin6x + sin2x +2sin2x =1

cau4_b


Đáp án đề kiểm tra đại số lớp 11 chương 1 đề số 1 năm 2015

CÂU BÀI GIẢI ĐIỂM
 

 

 

 

 

 

1

 

 

a

(1,0)

Hàm số xác định   ⇔cosx -1 # 0

⇔ cosx # 1

⇔ x≠ k2π, k ∈ Z

Vậy tập xác định của hàm số : D = R \{k2π, k ∈ Z}

0,5

0,5

 

b

(1,0)

dap an cau 1b  

0,5

0,5

Dap an de kiem tra 1 tiet dai so chuong 1- Dai so 11 - Cau 1 Dap an de kiem tra 1 tiet dai so chuong 1- Dai so 11 – Cau 2

Dap an de kiem tra 1 tiet dai so chuong 1- Dai so 11 - Cau 3 Dap an de kiem tra 1 tiet dai so chuong 1- Dai so 11 – Cau 3

Dap an de kiem tra 1 tiet dai so chuong 1- Dai so 11 - Cau 4 Dap an de kiem tra 1 tiet dai so chuong 1- Dai so 11 – Cau 4

ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 Đề số 2

dap an Kiem tra 45 phut chuong 1 lop 11 cau 1 (Ham so luong giac va phuong trinh luong giac) Dap an de kiem tra 45 phut chuong 1 dai so lop 11 cau 1

dap an Kiem tra 45 phut chuong 1 lop 11 cau 2 dap an Kiem tra 45 phut chuong 1 lop 11 cau 2

dap an Kiem tra 45 phut chuong 1 lop 11 cau 3 dap an Kiem tra 45 phut chuong 1 lop 11 cau 3

dap an Kiem tra 45 phut chuong 1 lop 11 cau 4 dap an Kiem tra 45 phut chuong 1 lop 11 cau 4

Các em nếu có cách giải nào khác thì gửi dưới bình luận nhé.