Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 (Đại số 12) chương 1: Ứng dụng đạo hàm đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

Nội dung đề kiểm tra: Khảo sát biến thiên, lập phương trình tiếp tuyển, biện luận số nghiệm, tìm m để hàm số cắt trục hoành…

Dưới đây, Dethikiemtra gửi tới các em 2 đề Kiểm tra 1 tiết (Thời gian làm bài 45 phút) của trường THPT Thừa Lưu. Đề kiểm tra ở mức cơ bản. Các em thử làm và xem đáp án phía dưới đề thi nhé.

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: GIẢI TÍCH Lớp 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

ĐỀ 1

1 (5đ): Cho hàm số  y = 2x3 – 9x2+12x – 4 (C)

a) (3đ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

b) (2đ) Dùng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình:

2x3-9x2+12x-m=0

Bài 2(3đ):  Cho hàm số  ham so ycó đồ thị (C)

a) Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C) tại điểm có hoành độ bằng -2

b)  Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng  x+y-2=0

3 (2đ): Tìm m để hàm số y= x4– mx2+m-1 cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt.

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: GIẢI TÍCH Lớp 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

ĐỀ 2

1 (5đ): Cho hàm số y=x3 – 6x2 +9x+1 (C)

a) (3đ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

b) (2đ) Dùng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình:

x3 -6x2 + 9x+3 -2m=0

Bài 2(3đ):  Cho hàm số  cho ham socó đồ thị (C)

a/ Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C) tại điểm có hoành độ bằng -1

b/  Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y=2x+2013

3 (2đ):

Cho hàm số có đồ thị (C): y= (x-2)(mx2-2mx-2m-1). Tìm m để đồ thị hàm số ( C ) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt .


Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 1 giải tích lớp 12 Đề số 1

Dap an kiem tra 1 tiet giai tich lop 11 chuong 1 cau 1

Dap an kiem tra 1 tiet giai tich lop 11 chuong 1 cau 1 Dap an kiem tra 1 tiet giai tich lop 11 chuong 1 cau 1

Dap an kiem tra 1 tiet giai tich lop 11 chuong 1 cau 2 Dap an kiem tra 1 tiet giai tich lop 11 chuong 1 cau 2

Dap an kiem tra 1 tiet giai tich lop 11 chuong 1 cau 3 Dap an kiem tra 1 tiet giai tich lop 11 chuong 1 cau 3

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 1 giải tích lớp 12 Đề số 2

dap an giai tich chuong 1 lop 11 de so 2 cau 1

dap an giai tich chuong 1 lop 11 de so 2 cau 2

dap an giai tich chuong 1 lop 11 de so 2 cau 3