Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

Bài Hướng động (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh lớp 11)

Bài 23 – Giải bài 1,2,3,4,5 trang 101 SGK Sinh học lớp 11 : Hướng động – Chương 2 Cảm ứng – A – Cảm ứng ở thực vật.

Bài 1: Cảm ứng thực vật là gì ?

Cảm ứng thực vật là khả năng của cơ thể thực vật phản ứng đối với sự kích thích của môi trường.

Bài 2: Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,… là hướng động kiểu gì?

Hướng tiếp xúc.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3: Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây là để hút nước cùng các ion khoáng từ đất và để cố định cây vào đất.

Bài 4: Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật

Advertisements (Quảng cáo)

Những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật là các hóa chất có thể là kiềm, axit, các muối khoáng, các chất hữu cơ. hoocmôn, các chất dẫn dụ, nước, phân bón,…

Bài 5: Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

a)  Hướng sáng

b)  Hướng tiếp xúc

c)   Hướng trọng lực âm

d)   Cả 3 loại hướng trên.

Advertisements (Quảng cáo)