Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11 Tập tính của động vật: Bài tập 1,2,3 trang 126 Sinh học...

Tập tính của động vật: Bài tập 1,2,3 trang 126 Sinh học 11

CHIA SẺ

Bài 31 chương 2 – Giải bài 1,2,3 trang 126 SGK Sinh 11 : Tập tính của động vật

Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại. Tập tính bẩm sinh là loại tập tính sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm. Cơ sở thần kinh của tập tính là các phản xạ không điều kiện và các phản xạ có điều kiện.

Bài 1:  Tập tính là gì?

Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.


Bài 2: Cho một vài ví dụ (khác với ví dụ bài học) về tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Thí dụ về:

— Tập tính bẩm sinh:

+ Ve sầu kêu vào ngày hè oi ả.

Quảng cáo

Quảng cáo

+ Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

–   Tập tính học được:

+ Sáo học nói tiếng người.

+ Khỉ làm xiếc.


Bài 3: Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

–  Tập tính bẩm sinh được đi truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

–  Tập tính học được được hình thành nhờ quá trình học tập và rút kinh nghiệm.

Quảng cáo

CHIA SẺ