Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 Thi lớp 10 học kì 1 môn Toán – Sở GD&ĐT Nam...

Thi lớp 10 học kì 1 môn Toán – Sở GD&ĐT Nam Định năm học 2017 – 2018

CHIA SẺ

Ngày 6/12/2017 Trường THPT Trần Nhân Tông – Sở GD&ĐT Nam Định vừa tổ chức kì thi học kì 1. Dưới đây là Đề khảo sát chất lượng học kì 1 lớp 10 môn Toán năm học 2017 – 2018, mời các em tham khảo.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Toán – Lớp 10

(Thời gian làm bài 90 phút)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 7: Đồ thị hàm số nào sau đây nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng

A. y = 2x³ – 5x       B. y = 4x²

C. y = x³ – 5           D. y = -3

Câu 8. Gọi A(a;b)  ; B(c;d) là tọa độ giao điểm của (P): y = 2x – x² và đường thẳng d: y = 3x – 6. Giá trị b + d bằng:

A. 7      B. -7      C. 15           D. -15

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai:

A. Hai vecto cùng hướng thì cùng phương

B. Độ dài của vecto là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vecto

C. Hai vecto cùng phương thì cùng hướng

D. vecto là đoạn thẳng có hướng

_____ HẾT ______

 

CHIA SẺ