Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 31 Thụ tinh kết quả và tạo hạt (Giải bài 1,2...

Bài 31 Thụ tinh kết quả và tạo hạt (Giải bài 1,2 trang 104 Sinh học 6)

CHIA SẺ

Chương 6 sinh – Giải bài 1,2,3 trang 104 SGK Sinh 6: Thụ tinh kết quả và tạo hạt.

Bài 1: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ-tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ-tinh ?

Hướng dẫn:

Hiện tượng thụ phấn

Hiện tượng thụ-tinh

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

Thụ-tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tại tế bào noãn tạo thành một tế bào mới là hợp tử.

Quảng cáo

Quảng cáo

*   Thụ phấn có quan hệ với thụ-tinh là: muốn có hiện tượng thụ-tinh thì phải có hiện tượng thụ phấn, nhưng với điều kiện hạt phấn phải nảy mầm. Như vậy, thụ phấn là điều kiện cần thiết cho thụ-tinh. Nếu không có thụ phấn thì không có thụ-tinh.


Bài 2: Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa ? Tên của bộ phận đó ?

Qủa do bầu nhụy chứa noãn được thụ-tinh;

Hạt do noãn đã được thụ-tinh tạo thành

Một số loại cây, khi quả đã hình thành mà vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa là: cây cà chua, cây hồng, cây thị… (giữ lại đài hoa); cây chuối, cây ngô… (giữ lại phần đầu nhụy và vòi nhụy).

Quảng cáo

CHIA SẺ