Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Đề thi cuối học kì 1 trường THPT TP Trà Vinh năm 2019 môn Văn 10: Trình bày suy nghĩ của bản thân về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến

Hãy viết một đoạn văn từ 5 – 7 dòng trình bày suy nghĩ của bản thân về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến … trong Đề thi cuối học kì 1 trường THPT TP Trà Vinh năm 2019 môn Văn 10

Đề bài

Phần 1: Đọc hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Thân em như tấm lụa đào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.

——————–

Thân em như củ ấu gai,
Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen.
Ai ơi nếm thử mà xem !
Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi.

(Ca dao than thân yêu thương tình nghĩa)

Advertisements (Quảng cáo)

1. Nêu nội dung chính của bài ca dao trên?

2. Bài ca dao trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Nêu hiệu quả của việc sử dụng biện pháp nghệ thuật đó?

3. Viết ít nhất 2 bài ca dao bắt đầu bằng cụm từ “Thân em”

4. Từ bài ca dao trên, em hãy viết một đoạn văn từ 5 – 7 dòng trình bày suy nghĩ của bản thân về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

Phần 2: Làm văn (7 điểm) Phân tích bài thơ sau:

Phiên âm: 

Advertisements (Quảng cáo)

Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu,
Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu.
Nam nhi vị liễu công danh trái,
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu

Dịch thơ:

Múa giáo non sông trải mấy thu

Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu.

Công danh nam tử còn vương nợ,

Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu

(Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão)

Advertisements (Quảng cáo)