Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Lý lớp 8 năm 2019 trường THCS Bình Khánh: Khi nào có lực ma sát trượt, lực ma sát lăn, lực ma sát nghỉ?

CHIA SẺ

Một thùng cao 1,5m chứa dầu hỏa chiếm 2/3 chiều cao của bình. Tính chiều cao của cột dầu hỏa và áp suất của dầu hỏa tác dụng lên một điểm B cách miệng bình 0,75m, biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m^3 … trong Đề thi học kì 1 môn Lý lớp 8 năm 2019 trường THCS Bình Khánh

Đề bài

Câu 1:(2 điểm) 

a) Nêu ý nghĩa của chuyển động đều và chuyển động không đều? Cho ví dụ của từng loại chuyển động.

b) Nói tốc độ chuyển động của ô tô từ TP Hồ Chí minh đến Vũng Tàu là 50km/h là nói tới tốc độ gì? Vì sao?

Câu 2 (2,5 điểm) 

a) Khi nào có lực ma sát trượt, lực ma sát lăn, lực ma sát nghỉ?

b) Hãy so sánh độ lớn của lực ma sát trượt, lực ma sát lăn và nêu ví dụ chứng minh.

Câu 3 (2 điểm) 

a) Nêu định nghĩa, công thức, đơn vị của áp suất chất rắn.

b) Tại sao đi trên đất mềm người ta thường lót tấm ván?

Câu 4 (2,5 điểm) Một người đi xe đạp trên đoạn đường đầu dài 180m hết 45s. Sau đó đi tiếp đoạn đường thứ hai dài 90m hết 30s rồi dừng lại.

a) Tính tốc độ trung bình của xe trên từng đoạn đường

b) Tính tốc độ trung bình của xe trên cả hai đoạn đường

c) Khi đi hết đoạn đường thứ hai người này đi tiếp đoạn đường thứ ba. Trong nửa đoạn đường đầu đi với tốc độ 6m/s, nửa đoạn đường còn lại đi với tốc độ 4m/s. Tính tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường thứ 3.

Câu 5 (1 điểm) Một thùng cao 1,5m chứa dầu hỏa chiếm 2/3 chiều cao của bình. Tính chiều cao của cột dầu hỏa và áp suất của dầu hỏa tác dụng lên một điểm B cách miệng bình 0,75m, biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m^3?