Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Văn trường THPT Nguyễn Huệ năm 2019: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 7-10 dòng về tình yêu thiên nhiên

CHIA SẺ

Phân tích vẻ đẹp của ngày hè được thể hiện trong đoạn thơ trích Bảo kính cảnh giới  … trong  Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Văn trường THPT Nguyễn Huệ năm 2019

Đề bài 

I/ Phần Đọc hiểu văn bản 

“Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi;
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.”

(Chiều xuân – Anh Thơ)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt của bài thơ?

Câu 2: TÌm các từ láy trong đoạn thơ.

Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ thứ hai và thứ ba của đoạn thơ?

Câu 4: Anh/chị thấy được những điểm gì trong tâm hông của tác giả qua đoạn thơ trên?

II/ Tập làm văn (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Từ nội dung đoạn thơ trong phần Đọc – hiểu, anh/chị viết một đoạn văn ngắn khoảng 7-10 dòng về tình yêu thiên nhiên.

Câu 2: (5 điểm) Phân tích vẻ đẹp của ngày hè được thể hiện trong đoạn thơ sau:

Rồi hóng mát thuở ngày trường

Hòe lục đùn đùn tán rợp giương

Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ

Hồng liên trì đã tiễn mùi hương”

(Trích Bảo kính cảnh giới – bài 43-sgk 10 tr118)