Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Thi môn Văn lớp 10 cuối học kì 1 năm 2019 trường THPT Trần Biên: Cảm nhận của em về bài thơ “Tỏ lòng”

Em hãy viết một đoạn văn ngắn 10-15 dòng trình bày suy nghĩ của em về hai dòng thơ “Nếu không thể là một vì sao sáng/Cũng xin đừng như hạt cát vô tri …” … trong Đề thi môn Văn lớp 10 cuối học kì 1 năm 2019 trường THPT Trần Biên

Đề bài

I. Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Cớ gì ta không sống thật vui
Biết đâu ngày mai khi tỉnh giấc
Sẽ chẳng còn ta ở trên đời

Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Cớ gì ta cứ mãi oán than
Hãy trân trọng từng giây được sống
Vì biết đâu, mai…đã muộn màng

Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Sao ta không sống để sẻ chia
Bởi cho đi …là muôn lần nhận lại
Giữ cho riêng…nghĩa là chẳng có gì

Và nếu trăm năm là hữu hạn
Thì ta hãy sống đẹp cho đời
Nếu không thể là một vì sao sáng
Cũng xin đừng như hạt cát vô tri…

Advertisements (Quảng cáo)

(Trích “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” – Lê Trà My)

1. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản.

2. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ chủ yếu thể hiện trong văn bản.

3. Xác định nội dung của văn bản trên.

Advertisements (Quảng cáo)

4. Trong bài thơ, tác giả Lê Trà My quan niệm “sống đẹp cho đời” là như thế nào?

II. Làm văn (7 điểm)

1. Em hãy viết một đoạn văn ngắn 10-15 dòng trình bày suy nghĩ của em về hai dòng thơ (2 điểm)

“Nếu không thể là một vì sao sáng

Cũng xin đừng như hạt cát vô tri …”

2. Cảm nhận của em về bài thơ “Tỏ lòng” (Phạm Ngũ Lão)

Advertisements (Quảng cáo)