Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh 10 THPT Thuận Thành 1 năm 2015 có đáp án

CHIA SẺ

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh Học lớp 10 có đáp án rất hay của trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh –Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

Câu  1: (3 điểm).

a. Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất?

b) Nêu và giải thích hiện tượng khi ngâm rau sống vào nước muối ưu trương?

2. (4 điểm)

Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

3: ( 3 điểm)

Một gen dài 0,51 um và có tỉ lệ  = . Hãy tính:

a.Số liên kết cộng hóa trị trong gen?

b.Số liên kết hidro của gen khi gen bị đột biến thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X?

c. Số chu kì xoắn của gen?


Đáp án:

1.

a)Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động

– Chiều nồng độ:…. (0,5đ)

– Tiêu tốn năng lượng ATP:….   (0,5đ)

– Con đường (qua lớp kép photpholipit, kênh protein ):…   (0,5đ)

– Ví dụ: + Vận chuyển thụ động: O2, CO2, …..    (0,5đ)

+ Vận chuyển chủ động: Chất cần thiết cho tế bào: Na+, K+

b)

– Rau sẽ bị héo   (0,5đ)

– Do nước muối là môi trường ưu trương so với tế bào rau nên nước sẽ đi từ tế bào rau đi ra ngoài là rau bị héo.      (0,5đ)

2.

-ATP là hợp chất hữu cơ giàu năng lượng (giá trị cao) – giải thích.  

– ATP là sản phẩm phổ biến của quá trình phân giải các chất hữuu cơ trong tế bào ( số lượng nhiều)

Nhờ có khả năng dễ nhường năng lượng cho hầu hết các hoạt động sống của tế bào ( vai trò quan trọng)….

3.

a. Số liên kết hóa trị trong gen

Gọi N là tổng số nucleotit của gen

Đổi 0,5 um = 0,51 . 104A0  = 5100 A0      (0,5đ)

2015-12-21_213005

Số liên kết cộng hóa trị trong gen là: 2N – 2 = 2.3000 – 2 = 5998.   (0,5đ)

b.Số liên kết hidro của gen

Theo bài ra 2015-12-21_213048

Theo nguyên tắc bổ sung: 2A + 2G = 3000 (2)     (0,5đ)

Từ (1) và (2) ta có: A = T = 450   (  0,5đ)

G  = T = 1050

Khi gen bị đột biến thì A = T = 449 và G = X = 1051

Số liên kết hidro của gen = 2A + 3G = 1.449 + 3. 1051    (0,5đ)

c. Số chu kì xoắn của gen = 300/20 = 150 (0,5đ)