Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh năm 2019 trường THPT Phan Chu Trinh: Tại sao ở người, tế bào bạch cầu có lưới nội chất phát triển mạnh nhất?

Giải thích tại sao các cô bán rau ngoài chợ, muốn giữ rau tươi từ sáng tới chiều thì phải thường xuyên vảy nước vào rau? … trong Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh năm 2019 trường THPT Phan Chu Trinh

Đề bài

Câu 1(4 điểm)

a, Cho các cụm từ gợi ý sau: màng trong, chất mềm, mào, màng ngoài. Hãy chú thích đầy đủ các thông tin còn thiếu ở hình ảnh kế bên? (1 điểm)

b, Theo em, hình bên mô tả cấu tạo nào của tế bào nhân thực mà em đã được học? Nêu chức năng của bào quan đó? (1 điểm)

c, Bằng mắt thường, chúng ta đều có thể nhận thấy rằng lá cây ở hầu hết các ;oài thực vật đều có màu xanh. Điều này giải thích như thế nào hay nói cách khác giải thích tại sao lá cây có màu xanh? (1 điểm)

d, Tại sao ở người, tế bào bạch cầu có lưới nội chất phát triển mạnh nhất? (1 điểm)

Câu 2 (2,5 điểm) Cho thông tin sau: Ở người tại ống thận, nồng độ glucozo trong nước tiểu thấp hơn trong máu nhưng glucozo trong nước tiểu vẫn được thu hồi về máu.

a, Hãy xác định hướng di chuyển của phân tử glucozo ở thông tin nói trên? (1 đ)

Advertisements (Quảng cáo)

b, Theo em, thông tin minh họa cho hình thức vận chuyển qua màng sinh chất nào mà em đã được học? Trái ngược với hình thức vận chuyển này là hình thức vận chuyển nào?

c, Phân biệt nguyên nhân của hai hình thức vận chuyển được nêu ở câu b? (1đ)

Câu 3(1,5 đ)

a, Dựa vào kiến thức ở bài thực hành về co nguyên sinh và phân co nguyên sinh, hãy xác định hình minh họa trên mô tả quá trình nào?

b, Giải thích tại sao các cô bán rau ngoài chợ, muốn giữ rau tươi từ sáng tới chiều thì phải thường xuyên vảy nước vào rau?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4 (2 điểm) Một gen có chiều dài 3400A, hiệu giữa số nucleotit loại A với loại nucleotit không bổ sung với nó là 600. Hãy tính:

a, Tổng số nucleotit của gen? (0.5đ)

b, Số nucleotit mỗi loại của gen? (1 đ)

c, Số liên kết hidro trong gen? (0,5 đ)

Advertisements (Quảng cáo)