Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 2 Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 10 chương 1...

2 Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 10 chương 1 cơ bản trường THPT Vinh Lộc

CHIA SẺ

[Ma trận Đề kiểm tra]. Các em tham khảo 2 đề kiểm tra 1 tiết Toán Đại số 10 chương 1 cơ bản trường THPT Vinh Lộc – Huế.

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT VINH LỘC

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA MỘT TIẾT

Môn: TOÁN ĐẠI SỐ – LỚP: 10 CƠ BẢN

Thời gian làm bài: 45 phút

 I. Ma trận đề kiểm tra

NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (1) Vận dụng (2)
TL TL TL TL
Chương I Hàm số Câu 1.1

1,5đ

Câu 1.2

1,5đ

    2

            3,0

Hàm số bậc nhất Câu 2.1

1,0đ

Câu 2.2

1,0đ

2

            2,0

Hàm số bậc hai Câu 3.1

2,5đ

Câu 3.2

0,5đ

Câu 4.

2,0đ

            5,0

TỔNG SỐ 3                    

        5,0

2

              2,5

1

        0,5

1

    2,0

 

            10

Chú thích:

a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 50 % nhận biết + 25 % thông hiểu + 5 % vận dụng (1) + 20 % vận dụng (2), tất cả các câu đều tự luận (TL).

b) Cấu trúc bài: 4 câu

c) Cấu trúc câu hỏi:

Số lượng câu hỏi (ý) là: 7.

II. Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1

Đề 1:

1: (3,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

cau1

2: ( 2,0 điểm)

1/. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: f(x) = x3 + 3x

2/. Vẽ đồ thị hàm số:ve do thi ham so y

3: (3,0 điểm)

1/. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: y = x2 – 4x +3

2/. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d): y = x + 9

4: (2,0 điểm) Xác định Parabol (P): y = ax2+ bx + c biết (P) nhận đường thẳng x= 3 làm trục đối xứng,  đi qua M (-5;6) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2


Đề 2:

1: (3,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

cau 1 de 2

2: ( 2,0 điểm)

1/. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: f(x) = x4 + 2x2

2/. Vẽ đồ thị hàm số:do thi ham so

3: (3,0 điểm)

1/. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: y = x2 – 2x – 3

2/. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d) y = 3x + 3

4: (2,0 điểm) Xác định Parabol y = ax2 + bx + c  biết Parabol có đỉnh nằm trên trục hoành và đi qua hai điểm A(0;1) và B(2;1)


III. Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra 1 tiết Toán đại số 10 chương 1

Đáp án đề 1:

dap an bai 1
Đáp án bài 1 đề 1
Đáp án bài 2 đề 1
Đáp án bài 2 đề 1
Đáp án bài 3 đề 1
Đáp án bài 3 đề 1
Đáp án bài 4 đề 1
Đáp án bài 4 đề 1

Đáp án đề 2:

Đáp án bài 1 đề 2
Đáp án bài 1 đề 2
Đáp án bài 2 đề 2
Đáp án bài 2 đề 2
Đáp án bài 3 đề 2
Đáp án bài 3 đề 2
Đáp án bài 4 đề 2
Đáp án bài 4 đề 2
CHIA SẺ