Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Đề 8 tuần học kì 1 lớp 6 toán trường THCS Nhân...

Đề 8 tuần học kì 1 lớp 6 toán trường THCS Nhân Mỹ

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra chất lượng 8 tuần học kì 1 lớp 6 Toán trường THCS Nhân Mỹ. Chứng minh rằng:  M = 3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2 ⋮6

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN MỸ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

MÔN TOÁN  6

NĂM HỌC : 2014 – 2015

(Thời gian làm bài: 90 phút)

1 (3 điểm): Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) 66 + 2013 +  34

b) 5 . 79 . 4 . 2 . 25

c) 5 . 23 + 711 : 79 – 12013

d) 400 : {5 [360 – (290 + 2 . 52)]}

2 (1,5 điểm): Tìm số tự nhiên x biết.

a) x +25 = 40

b)  215 – 2 (x +35) = 15

c) (2x – 3)3 = 125

3 (1,5 điểm): Cho các số sau:

24; 35; 303; 1746; 83; 2014; 1980

a) Viết tập hợp A các số chia hết cho 2 trong các số đã cho ở trên

b) Viết tập hợp B các số chia hết cho 3 trong các số đã cho ở trên

c) Tập hợp B có là tập con của tập hợp A không? Vì sao?

4 (3 điểm): Vẽ hình theo cách diễn đạt sau (chú ý: Vẽ trên cùng một hình)

a) Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Vẽ điểm A Î Ox, điểm B Î Oy,

b) Viết tên các tia trùng với tia Oy

c) Hai tia Bx và Oy có đối nhau không ? Vì sao?

d) Lấy điểm M Ï Vẽ đoạn thẳng MA, tia MO, đường thẳng MB

5 (1 điểm): Chứng minh rằng:  

M = 3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2 ⋮6


Đáp án đề thi kiểm tra 8 tuần kì 1 Toán lớp 6

Câu Đáp án Biểu diểm
1.

(3 điểm)

a.     66 + 2013 +  34 = (66 + 34 ) +  2013

= 100 + 2013

= 2113

0.25

0.25

0.25

b.    5 . 79 . 4 . 2 . 25 = (5 . 2) . (4 . 25) . 79

= 10 . 100 . 79

= 79000

0.25

0.25

0.25

c.    5 . 23  + 711 : 79 – 12013 = 5 . 8 + 72 – 1

= 40 + 49 – 1

= 88

0.25

0.25

0.25

d.      400 : {5 [360 – (290 + 2 . 52)]}

= 400 : {5 [ 360 – 340]}

= 400 : 100

= 4

 

0.25

0.25

0.25

2.

1.5 điểm

a)  x +25 = 40

x   =  40 – 25

x   =  15

b)  215 – 2 (x +35) = 15

2 (x +35) = 215 – 15

x + 35 = 200 : 2

x       =  65

c)     (2x – 3)3 = 125

(2x – 3)3 = 53

2x – 3   = 5

x        =  4

 

0.25

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

3.

1.5 điểm

a.      A = { 24; 1746; 2014; 1980}

b.     B = {24; 303; 1746; 1980}

c.      B không là tập con của A

vì phần tử 303 ÎB nhưng 303 Ï A

0.5

0.5

0.25

0.25

4.

3 điểm

 

a. Vẽ được 2 tia Ox , Oy đối nhau

Vẽ đúng điểm A và B

d.  Vẽ đúng đoạn AM, tia MO, đường thẳng MB

cau4

b. Tia trùng với tia Oy là tia OB

c. ….. Không đối nhau vì chúng không chung gốc

0.5

0.25

0.25×3

 

 

0.5

1.0

5.

1 điểm

M = 3n + 3 + 3n + 1 + 2n + 3 + 2n + 2

= (33 . 3n  + 3 . 3n )+ (23 . 2n + 2 . 2n )

= 3(33 + 3) + 2n (23 + 2)

= 30. 3n + 12. 2n = 6 . 5. 3n + 6 . 2. 2n ⋮6

Vậy M = 3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2 ⋮6

 

0.25

0.25

0.25

0.25

Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng chấm điểm tương đương

Tải về máy tính: de thi kiem tra 8 tuan ki 1 toan 6_dethikiemtra.com

CHIA SẺ