Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Nội dung ôn tập kiểm tra giữa kì 2 lớp 9 môn Tiếng Anh năm 2016

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 9

 A. Vocabulary relating to unit 6-8 (and ½ unit 9)

1. Grammar and Language focus

– Adverbs and adjectives

– Adverb clause of reason (as, because, since)

– Adverb clause of concession

Advertisements (Quảng cáo)

– Adjective + that clause

– Conditional sentence: type 1

Advertisements (Quảng cáo)

– Connectives: and, but, because, or, so, therefore, however

– Phrasal verbs: turn off, turn on, look for, look after, go on, …

– Make suggestions: suggest + verb-ing, suggest (that) + S +should + V

– Relative pronouns (Who, which, that)

– Relative clauses

 Chú ý:

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.

Advertisements (Quảng cáo)