Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Thi học kì 1 lớp 7 môn Lý năm 2019 của Thị Xã Phú Mỹ: Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng. Kể tên và nêu đặc điểm các loại chùm sáng.

CHIA SẺ

Mời các em tham khảo đề thi học ki 1 lớp 6 năm học 2019 được thị xã Phú Mỹ tổ chức thi, đề thi gồm 6 câu tự luận dưới đây.

Câu 1 (2,5 điểm).

Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng. Kể tên và nêu đặc

điểm các loại chùm sáng.

Câu 2 (1,5 điểm).

Kể tên một số môi trường truyền được âm và môi trường không

truyền được âm? Âm truyền qua môi trường nào là chậm nhất?
Câu 3 (2,0 điểm).

Biên độ dao động là gì? Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào?

Câu 4 (1,0 điểm).

Vì sao người ta thường dùng gương cầu lồi làm gương quan sát

phía sau của ô tô mà không lắp gương phẳng?

Câu 5 (2,0 điểm).

a) Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn?

b) Một Bác than phiền: “Bên trái nhà tôi là một xưởng rèn, bên

phải nhà tôi là quán karaoke. Tôi phải làm như thế nào?”. Em hãy

khuyên Bác đó nên làm gì để chống ô nhiễm tiếng ồn.

Câu 6 (1,0 điểm).
Hai gương phẳng M và N đặt vuông góc và hai điểm A, B cho

trước cùng nằm trong hai gương (như hình vẽ). Hãy vẽ một

tia sáng từ B đến gặp gương M phản xạ đến gương N rồi phản xạ qua A.