Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Tuyển chọn 5 đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán hay nhất năm 2016 – 2017

Dethikiemtra.com đã chọn ra 5 đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2016 – 2017, đề thi khá hay, bám sát chương trình đã học trong học kì 1, các em tham khảo chi tiết dưới đây:

ĐỀ ÔN LUYỆN THI HỌC KÌ 1

MÔN TOÁN – LỚP 9

ĐỀ SỐ 1

Bài 1 (3,5đ)

Tính

2016-12-10_193825

2. Thực hiện phép tính: √20 – √45 + 3√18 + √72

3. Rút gọn biểu thức

2016-12-10_193939

Bài 2 (2đ) Cho hàm số y = -1/3x + 2(d)

a. Vẽ đồ thị hàm số trên hệ trục tọa độ Oxy.

b. Tính góc tạo bởi đường thẳng (d) với trục Ox (làm tròn đến phút).

Bài 3 (1,5đ) Giải tam giác ABC vuông tại A, biết BC=20cm, góc C = 35o.

(làm tròn kết quả lấy 1 chữ số thập phân)

Bài 4 (3đ) Cho đường tròn (O;R) dây MN khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với MN tại H, cắt tiếp tuyến tại M của đường tròn ở A.

a. Chứng minh rằng AN là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b. Vẽ đường kính N
D.Chứng minh MD//AO

c. Xác định vị trí điểm A để ΔAMN đều.


ĐỀ SỐ 2

 Bài 1 (3,5đ)

1.Tính

2016-12-10_194245

2. Thực hiện phép tính: √45 – 6 √80

3. Rút gọn biểu thức

2016-12-10_194337

Bài 2 (2đ) Cho hàm số y = 1/2x – 2(d)

Advertisements (Quảng cáo)

a. Vẽ đồ thị hàm số trên hệ trục tọa độ Oxy.

b.  Tính số đo góc tạo bởi đường thẳng (d) với trục Ox (làm tròn đến phút

Bài 3 (1,5đ) Giải tam giác ABC vuông tại A, biết BC=32cm, góc B = 60o.

(Kết quả độ dài làm tròn đến 1 chữ số thập phân)

Bài 4 (3đ) Cho đường tròn (O) đường kính A
B.Vẽ các tiếp tuyến Ax và By (Ax, By cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M trên (O) (M khác A và B) Vẽ đường thẳng vuông góc với OM cắt Ax và By lần lượt tại E và F. Chứng minh:

a. EF là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b. EF=AE+BF

c. Xác định vị trí của M để EF có độ dài nhỏ nhất.


ĐỀ SỐ 3

Bài 1 (2đ) Thực hiện phép tính:

2016-12-10_194606

Bài 2 (1đ) Rút gọn biểu thức;

2016-12-10_194840

Bài 3 (2đ) Cho các hàm số y = 1/2x -3 (d); y = -2x + 2 (d’)

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số trên.

b) Gọi A là giao điểm của hai đường thẳng (d) và (d’). Tìm tọa độ của điểm A

Bài 4 (1,5đ) Giải tam giác ABC vuông tại A, biết AC=15cm, góc B = 28o.

Advertisements (Quảng cáo)

(Kết quả lấy 3 chữ số thập phân)

Bài 5 (3,5đ) Cho đường tròn (O) đường kính AB, E là một điểm nằm giữa A và O, vẽ dây MN đi qua E và vuông góc với đường kính A
B.Gọi F là giao điểm của các đường thẳng NC và M
B.Chứng minh:

a) Tứ giác AMCN là hình thoi.

b) NF ⊥ MB

c) EF là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC.


ĐỀ SỐ 4

Bài 1 (3,5đ)

1. Tính

2016-12-10_195313

2. Thực hiện phép tính: √50 – 4/3√18 + √32

3. Rút gọn biểu thức

2016-12-10_195419

Bài 2 (2đ) Cho hàm số y = x + 1(d) ; y = -1/2x – 2 (d’)

a. Vẽ (d) và (d’) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.

b. Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng có phương trình (d) và (d’). Tìm tọa độ của điểm M.

Bài 3 (1,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao, biết HB=4cm, HC=9cm. Tính AH, AB, AC (làm tròn kết quả lấy 2 chữ số thập phân).

Bài 4 (3đ) Cho đường tròn (O;R), dây BC khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với BC tại I, cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn ở điểm A, vẽ đường kính BD.

a. Chứng minh CD//OA

b. Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c. Đường thẳng vuông góc BD tại O cắt BC tại K. Chứng minh IK.IC+OI.IA=R2.


ĐỀ SỐ 5

Bài 1 (3,0 điểm)

1. Thu gọn các biểu thức sau:

2016-12-10_195652

2. Tìm x, biết:

2016-12-10_195723

Bài 2 (1 điểm)

Cho hàm số y = (m-1)x + 2      (m # 1)       (1)

1) Tìm điều kiện của m để hàm số (1) đồng biến trên R .

2) Tìm giá trị của m và k để đồ thị hàm số (1) và đường thẳng y = x+k-1 trùng nhau.

Bài 3 (1.5 điểm)

Cho hàm số y = -x + 4

a. Vẽ đồ thị (d) của hàm số đã cho.

b. Đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm A và cắt trục hoành tại điểm
B.Gọi M là trung điểm của A
B.Tính diện tích tam giác OMB.

Bài 4 (1,5 điểm)  Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Biết BH = 9cm, CH = 16cm. Tính AH, AC và sinB.

Bài 5 (2,5 điểm)

Cho đường tròn tâm O và một điểm A nằm ngoài đường tròn này. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

a. Chứng minh OA vuông góc với BC tại H.

b. Từ B vẽ đường kính BD của (O), đường thẳng AD cắt đường tròn(O) tại E (E khác D). Chứng minh: AE.AD = AC2

c. Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh AD tại K và cắt đường BC tại F. Chứng minh rằng FD là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 6 (0,5 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, biết A = 2014 √x + 2015 √1-x

Chúc các em thi tốt!

Advertisements (Quảng cáo)