Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán

Thi học kì 1 lớp 9 môn Toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB=6cm, AC=8cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng BC bằng bao nhiêu?
Thi học kì 1 lớp 9 môn Toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB=6cm, AC=8cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng BC bằng bao nhiêu?
Điều kiện xác định của biểu thức √x−8x−8 là; Tính giá trị của biểu thức : √20−3√5+2√45 ... trong Thi học kì 1 lớp 9 môn Toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Đề bài I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Hãy viết vào tờ giấy thi...
Đề thi Toán kì 1 lớp 9: Có 150g dung dịch chứa 40g muối. Ta phải pha thêm bao nhiêu nước nữa để dung dịch có tỉ lên 20% muối?
Đề thi Toán kì 1 lớp 9: Có 150g dung dịch chứa 40g muối. Ta phải pha thêm bao nhiêu nước nữa để dung dịch có tỉ lên 20%...
Có 150g dung dịch chứa 40g muối. Ta phải pha thêm bao nhiêu nước nữa để dung dịch có tỉ lên 20% muối?; Tính: a)(4sqrt {12}  - 15sqrt {dfrac{1}{3}}  - dfrac{{9 - sqrt 3 }}{{sqrt 3 }}) ... trong Đề thi...
Đề Toán 9 học kì 1 có đáp án: Chứng minh rằng đường thẳng AN đi qua trung điểm của MH?
Đề Toán 9 học kì 1 có đáp án: Chứng minh rằng đường thẳng AN đi qua trung điểm của MH?
Chứng minh rằng đường thẳng (AN) đi qua trung điểm của (MH); Vẽ (left( {{d_1}} right),left( {{d_2}} right)) trên cùng hệ trục tọa độ ... trong Đề Toán 9 học kì 1 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ...
Thi kì 1 môn Toán lớp 9: Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d1) đạt giá trị lớn nhất
Thi kì 1 môn Toán lớp 9: Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d1) đạt giá trị lớn nhất
Tìm (m) để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng ({d_1}) đạt giá trị lớn nhất.; o sánh (P) với (sqrt P ) với điều kiện (sqrt P )có nghĩa ... trong đề thi kì 1 môn Toán lớp...
Đề môn Toán lớp 9 cuối học kì 1: Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán …
Đề môn Toán lớp 9 cuối học kì 1: Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán …
Vẽ (left( {{d_1}} right))và (left( {{d_2}} right)) trên cùng hệ trục tọa độ; Một máy bay cất cánh theo phương có góc nâng là ({23^o})so với mặt đất. Hỏi muốn đạt độ cao 250m so với mặt đất thì máy...
Đề thi Toán kì 1 lớp 9: Tính chiều cao của một ngọn núi (làm tròn đến mét), biết tại hai điểm A, B cách nhau 500m …?
Đề thi Toán kì 1 lớp 9: Tính chiều cao của một ngọn núi (làm tròn đến mét), biết tại hai điểm A, B cách nhau 500m …?
Tính chiều cao của một ngọn núi (làm tròn đến mét), biết tại hai điểm A, B cách nhau 500m ...; Vẽ (left( {{d_1}} right)) và (left( {{d_2}} right)) trên cùng một mặt phẳng tọa độ ... trong Đề thi Toán...
Đề thi Toán kì 1 lớp 9: Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ?
Đề thi Toán kì 1 lớp 9: Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ?
Vẽ (left( {{d_1}} right))và (left( {{d_2}} right)) trên cùng một mặt phẳng tọa độ; Rút gọn biểu thức (B = left( {dfrac{{sqrt x }}{{sqrt x  + 4}} + dfrac{4}{{sqrt x  - 4}}} right):dfrac{{x + 16}}{{sqrt x  + 2}}) (với (x...
Chia sẻ đề thi Toán học kì 1 lớp 9: Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài 3 cạnh …
Chia sẻ đề thi Toán học kì 1 lớp 9: Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài 3 cạnh …
Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài 3 cạnh là (AB = 5sqrt 2 left( {cm} right),AC = sqrt {32} left( {cm} right)),(BC = sqrt {98} left( {cm} right)). (Không yêu cầu vẽ hình) ... trong Chia sẻ...
Đề thi học kì 1 Toán lớp 9:  Chứng minh bốn điểm B, K, H, A cùng thuộc một đường tròn
Đề thi học kì 1 Toán lớp 9: Chứng minh bốn điểm B, K, H, A cùng thuộc một đường tròn
Chứng minh bốn điểm B, K, H, A cùng thuộc một đường tròn.; Giải phương trình: (dfrac{5}{3}sqrt {9x - 18}  - dfrac{1}{2}sqrt {16x - 32}  - 15 = 0) ... trong Đề thi học kì 1 Toán lớp 9. Xem Đề và...
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán: Tìm m để (d) cùng với các trục tọa độ Ox, Oy tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán: Tìm m để (d) cùng với các trục tọa độ Ox, Oy tạo thành một tam giác có diện tích...
Tìm m để (left( d right)) cùng với các trục tọa độ (Ox,,,Oy) tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2; Hãy tính giá trị của A khi (x = 16) ... trong Đề thi học kì 1 lớp...