Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi học kì 1 Toán lớp 9 Quận Bắc Từ Liêm 2018 2019: √50 3√8 + √32=?

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán lớp 9 mới tổ chức thi ngày 7/12/2018 của phòng GD Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

PHÒNG GD&ĐT                        NĂM HỌC: 2018 – 2019

                                                        MÔN: TOÁN 9

                                                         ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                   Thời gian làm bài: 90 phút

I(2đ): Cho biểu thức A = (√x – 2)/√x với x > 0

1)    Tính giá trị của biểu thức A khi x = 16

2)    Rút gọn biểu thức P = A. [1/(√x + 2) + 1/ (√x – 2)] với x > 0; x ≠ 4

3)    Tìm các giá trị của x để P > 1/3

II(2đ):

1)    Thực hiện phép tính: √50 – 3√8 + √32

2)    Giải các phương trình sau:

a) √(x2 – 4x + 4) = 1

b) √(x2 – 3x) – √(x – 3) = 0

III(2đ): Cho hàm số y = (m – 1)x + 3 có đồ thị là đường thẳng (d)

1)    Vẽ đường thẳng (d) khi m = 2

2)    Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 2x + 1

3)    Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng được vẽ ở câu 1

IV(3,5đ): Cho điểm E thuộc nửa đường tròn tâm O, đường kính MN. Kẻ tiếp tuyến tại N của nửa đường tròn tâm O, tiếp tuyến này cắt đường thẳng ME tại D.

1)    Chứng minh rằng: ∆MEN vuông tại E. Từ đó chứng minh DE.DM = DN2

2)    Từ O kẻ OI vuông góc với ME (I ∈ ME).

Chứng minh rẳng: 4 điểm O; I; D; N cùng thuộc một đường tròn.

3)    Vẽ đường tròn đường kính OD, cắt nửa đường tròn tâm O tại điểm thứ hai là A. Chứng minh rằng: DA là tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm O.

4)    Chứng minh rằng: góc DEA = góc DAM

V(0,5đ): Cho x, y là các số dương và 1/x + 4/y = 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x + y

……………….Hết……………….