Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Đề học kì 1 lớp 9 Môn Toán – Ma trận đề...

Đề học kì 1 lớp 9 Môn Toán – Ma trận đề thi có đáp án

CHIA SẺ

Các em tham khảo Đề thi học kì 1 lớp 9 Môn Toán – Ma trận đề thi có đáp án trường THCS Hoa Lư năm học 2015 – 2016.

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN TOÁN – LỚP 9

     CẤP ĐỘ

 

CHỦ ĐỀ

 

NHẬN BIẾT

 

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG TỔNG
BẬC THẤP BẬC CAO
1. Căn bậc hai. Căn bậc ba Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc

hai.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2

1.5

15%

1

1

10%

1

1

10%

4

3.5

35%

2. Hàm số bậc nhất. Vẽ đồ thị hàm số. Xác định hàm số bậc nhất.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

1

10%

1

1

10%

2

2

20%

3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tìm đường cao trong tam giác vuông.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

1

10%

1

1

10%

4. Đường tròn Vẽ hình minh họa. Vận dụng kiến thức về cạnh của tam giác vuông vào giải toán. Vận dụng tính chất của đường tròn, tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau để chứng minh 1 góc bằng 900. Chứng minh tứ giác là thoi.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

1.5

15%

2

2

20%

3

3.5

35%

Tổng số câu

Quảng cáo

Quảng cáo

Tổng số điểm

Tỉ lệ 100%

1câu

1 đ

10%

4câu

40%

4câu

40%

1 câu

10%

10 câu

10đ

100%

Đề thi học kì 1 lớp 9 Toán năm 2015

PHÒNG GD-ĐT VẠN NINH

TRƯỜNG THCS HOA LƯ

 ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TOÁN – LỚP 9

(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2 điểm)

Rút gọn biểu thức:

a) 7√2 + √8 – √32.

b) 2√5 – √(2 – √5)2.

c) bai1c

Bài 2: (2 điểm)

a) Vẽ đồ thị hàm số y = x + 3.

b) Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = x + 3 và đi qua điểm A ( -1; 5).

Bài 3: (2 điểm)

Tìm x trong mỗi hình sau:

          bai3   Bài 4: (3điểm)

 Cho đường tròn tâm O, bán kính OA = 6 cm. Gọi H là trung điểm của OA, đường thẳng vuông góc với OA tại H cắt đường tròn (O) tại B và
C.Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B cắt đường thẳng OA tại M.

a) Tính độ dài MB.

b) Tứ giác OBAC là hình gì? vì sao?

c) Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 5: (1 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: bai5

 Lưu ý: +Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

        + Học sinh làm bài vào giấy thi.


Đáp án đề thi học kì 1 lớp 9 Toán năm 2015

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA

MÔN TOÁN 9 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016

Dap-an-de-thi-ki-1-toan-9-bai-1
Dap an de thi hoc ki 1 toan 9 bai 1
Dap an de thi hoc ki 1 toan 9 bai 2,3
Dap an de thi hoc ki 1 toan 9 bai 2,3
Dap an de thi hoc ki 1 toan 9 bai 4
Dap an de thi hoc ki 1 toan 9 bai 4
Dap an de thi hoc ki 1 toan 9 bai 5
Dap an de thi hoc ki 1 toan 9 bai 5

* Chú ý: Học sinh giải cách khác cũng được điểm tối đa.

Quảng cáo

CHIA SẺ