Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề học kì 1 lớp 9 toán tỉnh Nam Định năm 2016: Cho hàm số: y = 2x + m -1 Vẽ đồ thị…

[120 phút] Đề thi học kỳ 1 Toán lớp 9 – của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Nam Định. THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT

 1. Rút gọn các biểu thức sau:

2016-12-15_172028

2. Cho biểu thức P:

2016-12-15_172311

với x ≥ 0, x # 4; x # 9

Advertisements (Quảng cáo)

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm x để P = 5

3. Cho hàm số: y = 2x + m -1

a) Tìm m để đồthị của hàmsố đi qua điểm A (2;2)

Advertisements (Quảng cáo)

Vẽ đồthị của hàm.số với giá trị của m vừa tìm được

b) Tìm m để đồthị  hàmsố y = 2x + m – 1 cắt đồ.thị  hàmsố y = x + 1 tại điểm nằm trên trục hoành.

4. Cho nửa đg tròn tâm O đường kính AB = 2R. Trên nửa đườngtròn lấy điểm C (C khác A và B). Gọi D là giao điểm của đường thẳng BC với tiếp tuyến tại A của nửa đườngtròn tâm O và I là trung điểm của AD

a. Chứng minh BC.BD = 4R²

b. Chứng minh IC là tiếp tuyến của nửa đg tròn tâm O

c. Từ C kẻ CH vuông góc với AB (H thuộc AB) BI cắt CH tại K. Chứng minh K là trung điểm của CH.

5. Giải phương trình:

2016-12-15_172928

Advertisements (Quảng cáo)