Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

THCS Hương Nguyên thi học kì 1 toán 8: Thực hiện các phép tính: a. x(x2 – 2xy + 1)

Kì thi quan trọng học kì 1 đang diễn ra, Dethikiemtra.com cũng đã sưu tầm được một số tài liệu bổ ích dành cho các em tham khảo dưới đây: Đề thi học kì 1 lớp 8 Toán có đáp án của trường THCS Hương Nguyên năm 2016.

A. ĐỀ BÀI

1. Thực hiện các phép tính:

a. x(x2 – 2xy + 1);                         b. x2(x + y) + 2x(x2 + y).

2. Tính nhanh:

a. 1052 – 25;                                 b. 142 – 8.14 + 42.

3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. 2xy + 2x;                                   b. x2 – y2 +5x – 5y.

4.  Làm tính chia: (x4 – 2x3 + 2x -1): (x2 – 1).

5:  Rút gọn phân thức:2016-12-15_173818

6. Thực hiện các phép tính:2016-12-15_173845

7.  Tính x trong hình vẽ bên, biết AB//FE.2016-12-15_173905

Advertisements (Quảng cáo)

8: Cho tam giác ABC.Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC.

a. Hỏi tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao?

b. Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho NE = NM. Hỏi tứ giác AECM là hình gì? Vì sao?


B.ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1 – TOÁN 8

a) x(x2 – 2xy + 1)= x3 – 2x2y + x

b) x2(x+y) + 2x(x2 +y) = x3 + x2y + 2x3 + 2xy = 3x3 + x2y + 2xy

a) 1052 – 25 = 1052 – 52 = (105 + 5)(105 – 5) = 110.100 = 11000

Advertisements (Quảng cáo)

b) 142 – 8.14 + 42 = 142 – 2.14.4 + 42 = (14 – 4)2 = 102 = 100

3a) 2xy + 2x = 2x(y + 1)

b) x2 – y2 +5x – 5y = (x + y)(x – y) + 5(x – y) = (x – y)(x + y + 5)

4. 

2016-12-15_174944

5: 2016-12-15_175010

6. 

2016-12-15_175030

7. CD là đường trung bình của hình thang.

Nên x = CD = (6 + 10) : 2 = 8cm.

8: 

2016-12-15_175114

a. Ta có: MA = MB (gt); NA = NC (gt)

Nên MN là đường trung bình của ABC (theo định nghĩa)

Do đó: MN//BC

Vậy BMNC là hình thang.

b. Tứ giác AECM có: NA=NC (gt); NE = NM (gt)

Tứ giác AECM có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên AECM là hình bình hành (theo dấu hiệu nhận biết).

Advertisements (Quảng cáo)