Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 – THCS THPT Newton 2018: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 600, BC = 6cm. Tính AB, AC (độ dài cạnh làm tròn đến 1 chữ số thập phân)

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2018 – 2019 của trường THCS THPT Newton, các em cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1: (2 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

Câu 2: (2 điểm) giải phương trình

Câu 3: (2 điểm) Cho biểu thức 

a, Tìm điều kiện của x để A và B cùng có nghĩa

b, Tính giá trị của A khi x = 9

c, Rút gọn biểu thức P = A.B

Câu 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 600, BC = 6cm.

a) Tính AB, AC (độ dài cạnh làm tròn đến 1 chữ số thập phân)

b) Kẻ đường cao AH của tam giác ABC. Tính HB, HC.

c) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho DB = BC. Chứng minh AB/BD = AC/CD.

d) Từ A kẻ đường thẳng song song với phân giác của góc CBD cắt CD tại K. Chứng minh 1/ KD.KC = 1/AC2 + 1/AD2

Câu 5: (0,5 điểm) giải phương trình