Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 20 Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu Sách Tiếng Anh lớp 3 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 20 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 20 SGK tiếng anh 3 mới: bay: vịnh; mountain: núi; …

UNIT 20. WHERE’S SAPA?

– bay: vịnh

– catheral: nhà thờ lớn/ chính

– central Viet Nam: miền Trung

– far: xa

– mountain: núi

– north Viet Nam: miền Bắc

– south Viet Nam: miền Nam

– temple: đền thờ, miếu thờ

– theatre: nhà hát

– water puppet: rối nước