Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Đề giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2015 mới...

Đề giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2015 mới nhất ( THCS Lê Anh Xuân)

CHIA SẺ

2 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2015 – 2016 mới nhất. Đề kiểm tra này của trường THCS Lê Anh Xuân – Quận Tân Phú – TP HCM.

MÔN TOÁN LỚP 9 : ĐỀ 1

Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 : (4,0 điểm) Thực hiện tính (rút gọn)

a) 2√45 – 3√72 -1/2 √320 + 6 √18bai1 bcd

Bài 2 : (2,0 điểm) Giải các phương trình sau :

bai2

Bài3 : (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau :

bai3với a ≥ 0; b ≥ 0; a ≠ b

Bài 4 : (3,5 điểm) Cho tam ABC vuông tại A, có AB = 27cm, AC = 36cm.

a) Tính số đo các góc nhọn trong tam giác ABC? (Làm trong kết quả tới độ)

b) Vẽ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng BC tại điểm B, đường thẳng này cắt tia CA tại giao điểm
D.Tính chiều dài AD?

c) Vẽ điểm E’ đối xứng với A qua đường thẳng B
C.Không tính độ dài đoạn thẳng AE, chứng minh rằng :cau4c

d) Trên nửa mặt phẳng có bờ BC không chứa điểm A, lấy điểm m sao cho tam giác MBC vuông cân tại M. Chứng minh AM là tia phân giác của góc BAC?MÔN TOÁN LỚP 9 : ĐỀ 2

Bài 1 : (4,0 điểm) Tính

a) 5√48 – 4√27 – 2√75 + √147cau1bcd

Bài 2 : (2,0 điểm) Giải các phương trình sau :cau2

Bài 3 : (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau :

cau3

với x ≥ 0; x ≠ 16

Bài 4 : (3,5 điểm) Cho tam ABC vuông tại A, có AB = 7cm, BC = 25cm.

a) Giải tam giác ABC? (Làm trong kết quả tới độ)

b) Kẻ đường cao A
D.Tính AD, DC

c) Gọi Q là trung điểm của A
B.Kẻ QI ⊥ BC (I thuộc BC).

Chứng minh : cau4c

Quảng cáo
CHIA SẺ