Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 Ngữ Văn năm 2015...

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 Ngữ Văn năm 2015 (Trắc nghiệm và tự luận)

CHIA SẺ

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Văn: Em hiểu như thế nào về câu nói sau: ‘Đừng đổ lỗi cho số phận. Mỗi điều rủi ro bạn gặp phải đều có nguyên nhân từ chính bạn’

1 (1,0 điểm) Giải thích ý nghĩa và cho biết các thành ngữ sau liên quan đến các phương châm hội thoại nào .

a. nói nhăng nói cuội          b. mồm loa mép giải

c. nói ra đầu ra đũa            d. ăn cho nên đọi (tô), nói cho nên lời

2 (1,0 điểm) Từ “thu” có các nghĩa:  một mùa trước mùa đông , góp vào, rút ra . Cho biết nghĩa của yếu tố “thu” trong các từ sau :

Truy thu, thu thanh, (tết) trung thu , tịch thu, thu nhập, mùa thu, thu hoạch, thu hồi,

3 (1,5 điểm) Nêu tên, bút danh, tác phẩm chính của 2 tác giả là người địa phương Tiền Giang có sáng tác được công bố sau năm 1975 mà em biết . Chép lại một tác phẩm (thơ, văn) của một tác giả người Tiền Giang mà em yêu thích .

4 (1,5 điểm) Chép chính xác những câu thơ miêu tả cảnh chị em Kiều đi du xuân trở về . Cho biết những câu thơ trên trích trong văn bản nào , nằm ở vị trí nào của tác phẩm Truyện Kiều ?

5 (5,0 điểm)

Em hiểu như thế nào về câu nói sau: “Đừng đổ lỗi cho số phận. Mỗi điều rủi ro bạn gặp phải đều có nguyên nhân từ chính bạn”  (P.Pốt-te)

Hãy kể một câu chuyện của bản thân có liên quan đến nội dung của câu nói trên

( Bài làm có kết hợp yếu tố miêu tả nội tâm)


 

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn

1: Mỗi thành ngữ đúng (0,25đ)

a. nói nhăng nói cuội : nói nhảm nhí vu vơ (p/ về chất)

b. mồm loa mép giải: nói nhiều, ngoa ngoắt (p/c lịch sự)

c. nói ra đầu ra đũa: nói rõ ràng , có đầu có cuối (p/c cách thức)

d. …nói cho nên lời: khuyên người nói : nói cho hết ý, rõ ý, không nói mập mờ (p/c cách thức)

2: Mỗi từ chọn đúng (0,25đ)

Mùa thu, (tết) trung thu (mùa trước mùa đông)

Truy thu, thu hồi , tịch thu (rút ra)

Thu nhập, thu hoạch, thu thanh (góp vào)

3:

-Nêu đúng, đủ yêu cầu đề (1đ)

-Chép đúng bài thơ (0,5đ)

4

-Chép chính xác 6 câu thơ cuối : “Tà tà….bắc ngang”

Sai, thiếu 1 từ /một dòng trừ 0,25đ

Chép thiếu 2 dòng :00,0đ

-Nêu đúng tên VB: Cảnh ngày xuân (0,25đ), sau đoạn trích Chị em Thúy Kiều (0,25đ)

5

Yêu cầu chung

-HS nắm được vấn đề, nắm thể loại

-Giải thích đúng câu nói :

Điều rủi ro là cái không may mắn, không thuận theo ý muốn; là sự thất bại, không đạt được mục đích….

Đứng trước sự thất bại ta thường đổ lỗi cho số phận: như vậy ta sẽ thấy nhẹ lòng, buông xuôi cho số phận . Điều đó hoàn toàn không đúng .

Tất cả những rủi ro ta gặp phải đều có nguyên nhân từ chính mình .Thành công hay thất bại của ta là do ta quyết định .

-Kể một câu chuyện của bản thân có liên quan

-Biểu điểm:

4,0-5,0đ :Đáp ứng hầu hết các yêu cầu trên, diễn đạt tốt, có yếu tố nội tâm phù hợp.

2,5-3,0đ: Đáp ứng được 2 yêu cầu của đề, diễn đạt còn vụng  nhưng tỏ ra hiểu được vấn đề

Tùy theo bài làm của HS để đánh giá các điểm số còn lại.

CHIA SẺ