Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề cương ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Nghĩa Tân 2020: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Biết AB = 6cm, AH = 4,8cm. Tính góc B và cạnh BC

CHIA SẺ

Trường THCS Nghĩa Tân soạn đề cương ôn thi kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2020 – 2021, đề cương gồm 5 dạng cụ thể như sau:

Bài 6: Một công nhân dự định làm 100 sản phẩm trong một khoảng thời gian, nhưng trên thực tế mỗi giờ đội đó làm thêm được 10 sản phẩm nên đã hoàn thành công việc trước 30 phút. Hỏi dự định mỗi giờ đội đó làm được bao nhiêu sản phẩm

Bài 7: Một tổ sản xuất được giao cho làm một số sản phẩm. Ban đầu mỗi ngày họ định làm 40 sản phẩm, nhưng thực tế  mỗi ngày họ làm được 60 sản phẩm nên không những không hoàn thành trước 3 ngày mà còn làm thêm được 20 sản phẩm. Tính số sản phẩm được giao?