Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán – Quận Hà Đông 2020: Khi M chuyển động trên đoạn BC thì I chuyển động trên đường nào?

CHIA SẺ

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2019 – 2020 được Quận Hà Đông tổ chức thi, đề thi gồm 5 câu tự luận được dethikiemtra cập nhật chi tiết tại đây

Bài 1: (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử

a, xy + xz + 3y + 3z

b, x² + 2x – 3

Bài 2 (2 điểm) Cho A = [(3x – 2)(x + 1) – (2x + 5)(x² – 1)]:(x+1)

Tính giá trị của A khi x

Bài 3 (2 điểm) Tìm x biết

a, 6x² – (2x – 3)(3x+2) = 1

b, (x+1)² – (x-1)(x² + x + 1) – 2 = 0

Bài 4: (3.5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, lấy điểm M thuộc cạnh huyền BC (M không trùng B và C). Gọi D và E theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC

a, Tứ giác AEMD là hình gì?

b, gọi P là điểm đối xứng của M qua D, K là điểm đối xứng của M qua E và I là trung điểm của DE. Chứng minh P đối xứng với K qua A

c, Khi M chuyển động trên đoạn BC thì I chuyển động trên đường nào?

Bài 5: (0.5 điểm) Cho x,y,z chứng minh rằng

N = (x – y)(x – 2y)(x – 3y)(x – 4y) + y^4 là số chính phương