Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đáp án và đề thi học kì 1 Toán lớp 9 khá hay năm 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2016 – 2017:  Giải phương trình: x2 + 4x + 7 = (x + 4)√(x²+7)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài 90 phút

1: (2,0 điểm) Rút gọn biểu thức:

2: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 

3: (3,0 điểm) Cho hàm số bậc nhất: y = (m – 1)x + 3 (1) (với m ≠ 1)

a) Xác định m để hàm số (1) đồng biến trên R

b) Xác định m, biết đồ thị của hàm số (1) song song với đường thẳng y = – x + 1

Advertisements (Quảng cáo)

c) Xác định m để đường thẳng (d1): y = 1 – 3x; (d2): y = – 0,5x – 1,5 và đồ thị của hàm số (1) cùng đi qua một điểm.

4: (3,5 điểm)

Cho đường tròn tâm O bán kính 3cm. Từ một điểm A cách O là 5cm vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm).

a) Chứng minh AO vuông góc với BC

Advertisements (Quảng cáo)

b) Kẻ đường kính B
D.Chứng minh rằng DC song song với OA;

c) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.

d) Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với BD, đường thẳng này cắt tia DC tại E. Đường thẳng AE và OC cắt nhau ở I; đường thẳng OE và AC cắt nhau ở G.

Chứng minh IG là trung trực của đoạn thẳng OA.

5: (0,5 điểm)

Giải phương trình: x2 + 4x + 7 = (x + 4)√(x²+7)


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

Advertisements (Quảng cáo)