Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

05 câu trong đề học kì 2 môn văn lớp 9 Tiền Giang – thời gian 120 phút

CHIA SẺ

Đề thi học kì 2 môn văn lớp 9 Tiền Giang 2015 gồm có 5 câu, thang điểm 10. Đề thi do sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang ra đề.

Đọc đoạn trích dưới đây để trả lời từ Câu 1 đến câu 4:

“Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn tinh, đọc cho kĩ. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thất sự có giá trị. Nếu đọc được mười quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần. “Sách cũ trăm lần xem chẳng chán – Thuộc lòng, ngâm kĩ một mình hay”, hai câu thơ đó đáng làm lời răn cho mỗi người đọc sách. Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phải xấu hổ.”

(Dẫn theo Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2014, trang 04)

1: Nêu những hiểu biết của em về tác giả đoạn trích trên.

2: Theo em, câu văn nào mang ý chính của đoạn trích? Câu văn sau đây chủ yếu nhằm khuyên ta điều gì: “ Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị.”?

3: Chỉ ra phép lặp từ ngữ tác giả đã sử dụng để liên kết các câu trong đoạn trích trên đây.

4:  Em hãy chọn một từ ngữ địa phương tương ứng với “xấu hổ” trong đoạn trích trên. Theo em, có nên thay từ “xấu hổ” trong đoạn trích bằng từ ngữ địa phương đó không? Vì sao?

5:  Em hãy phân tích đoạn thơ dưới đây để làm rõ cảm xúc tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước.

“Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng.Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy quanh lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao
Ðất nước bốn nghìn năm
Vất vả và gian lao
Ðất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước.…”(Trích” Mùa xuân nho nhỏ” – Thanh Hải, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giaso dục, Hà Nội, 2014, trang 55)

Nguồn đề thi do Dethikiemtra.com sưu tầm.