Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Văn lớp 9 15 phút Học kì 2: Cho biết hàm ý trong các câu sau

CHIA SẺ
Cho biết hàm ý trong các câu sau: Vợ chàng quỷ quái tinh ma/ Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau … trong Kiểm tra môn Văn lớp 9 15 phút Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho biết hàm ý trong các câu sau:

1.  Vợ chàng quỷ quái tinh ma

Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau.

(Truyện Kiểu – Nguyễn Du)

2.  Dễ dàng là thói hồng nhan

Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều.

(Truyện Kiểu – Nguyễn Du)


1. Kẻ cắp bà già gặp nhau: “Kẻ cắp” là kẻ có nhiều thủ đoạn, mánh lới nhưng nếu gặp “bà già” có nhiều kinh nghiệm sống lão luyện, cẩn thận thì cũng khó mà thi thố được.

Hàm ý của câu thơ có thành ngữ: Kẻ cắp bà già gặp nhau. Thúy Kiều “thông báo” cho Thúc Sinh về cuộc gặp gỡ sắp tới giữa mình và Hoạn Thư. Thúy Kiều không còn non nớt, ngây ngô như trước. Do đó, dự báo cuộc gặp gỡ giữa Hoạn Thư và Thúy Kiều sẽ căng thẳng.

2. Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều: Câu thơ đưa ra một so sánh tương quan giữa “cay nghiệt” và “oan trái”.

Hàm ý của câu thơ: Thúy Kiều “đe dọa” Hoạn Thư sẽ phải lãnh hậu quả “tương đương” với những “oan trái” mà Hoạn Thư đã gây ra cho người khác.