Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Văn lớp 9 15 phút Học kì 2: Tìm các biểu hiện liên kết nội dung và liên kết hình thức trong đoạn văn sau

CHIA SẺ
Tìm các biểu hiện liên kết nội dung và liên kết hình thức trong đoạn văn sau: ” Mọi quyển sách tốt đều là người bạn hiền. Sách là nơi tích lũy những tri thức của nhân loại từ xưa đến nay …” … trong Kiểm tra môn Văn lớp 9 15 phút Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Tìm các biểu hiện liên kết nội dung và liên kết hình thức trong đoạn văn sau:

Mọi quyển sách tốt đều là người bạn hiền. Sách là nơi tích lũy những tri thức của nhân loại từ xưa đến nay. Sách mở ra trước mắt ta những chân trời mới, sách bồi đắp tâm hồn ta, cho chúng ta cảm xúc đẹp về tình yêu và lẽ sống. Sách chẳng khác nào cơm ăn. nước uống, khí trời để thở. Cuộc đời sẽ vô vị biết bao nếu thiếu sách. Nhưng sách phải hay, phải đẹp, phải tốt mới có giá trị bổ ích.


1. Liên kết nội dung

–  Liên kết chủ đề: Câu 2, 3, 4, 5 phục vụ cho chủ đề chung: câu 1.

–  Liên kết logic: Các 1, 2, 3, 4, 5 trong đoạn được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

2.  Liên kết hình thức

– Phép lặp từ ngữ: Sách (câu 2, 3, 4, 5).

–  Phép nối: Nhưng (câu 5).

–  Phép liên tưởng: tích lũy – mở ra – bồi đắp.