Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 có đáp án Học kì 1: Hãy chỉ ra và nêu giá trị nghệ thuật của biện pháp tu từ chủ yếu trong những ví dụ sau

CHIA SẺ
Hãy chỉ ra và nêu giá trị nghệ thuật của biện pháp tu từ chủ yếu trong những ví dụ sau: Sống trong cát, chết vùi trong cát/ Những trái tim như ngọc sáng ngời … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 có đáp án Học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Hãy chỉ ra và nêu giá trị nghệ thuật của biện pháp tu từ chủ yếu trong những ví dụ sau:

1. (5đ) Sống trong cát, chết vùi trong cát

 Những trái tim như ngọc sáng ngời.

(Mẹ Tơm – Tố Hữu)

2. (5đ) Mặt trời xuống biển như hòn lửa.

(Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận)


1. (5đ) а. Biện pháp tu từ: Hoán dụ: “Những trái tim” là một bộ phận được dùng để thay thế cho toàn thể.

b. Tác dụng: Biện pháp tu từ làm cho lời thơ giàu hình ảnh, tăng sức biểu cảm, nội dung được nhấn mạnh. Ca ngợi những con người chung thủy, trung thành với cách mạng.

 2.   (5đ) a. Biện pháp tu từ: So sánh

b. Tác dụng: Câu thơ mở đầu bài thơ ngắn gọn, giới thiệu một không gian nghệ thuật “biển” và thời gian “lúc hoàng hôn buông xuống” được so sánh như một quả cầu đỏ rực lửa khổng lồ đang từ từ lặn xuống biển sâu. Nghệ thuật so sánh được sử dụng gợi lên trước mắt người đọc cảnh biển lúc hoàng hôn kì vĩ với một vẻ đẹp tráng lệ.