Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 Học kì 2: Chép thuộc khổ thơ cuối của bài thơ Viếng lăng Bác của Vỉễn Phương

CHIA SẺ
 Chép thuộc khổ thơ cuối của bài thơ Viếng lăng Bác của Vỉễn Phương; Em có suy nghĩ gì về ước nguyện của nhà thơ? … trong Kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.: (3đ) Chép thuộc khổ thơ cuối của bài thơ Viếng lăng Bác của Vỉễn Phương.

2.: (7đ) Em có suy nghĩ gì về ước nguyện của nhà thơ?


1.: Chép đúng khổ thơ cuối của bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương.

Mai về miền Nam thương trào nước mắt

 Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác

 Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây

 Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.

2.: Suy nghĩ về ước nguyện của nhà thơ:

– Điệp ngữ “muốn làm” được lặp đi nhiều lần như một niềm chung thủy sắt son, một ước nguyện rất chân thành của nhà thơ trước khi rời xa, từ giã giấc ngủ nghìn thu của người.

– Muốn làm: con chim hót, đóa tỏa hương, cây tre trung hiếu. Một ước nguyện gần gũi trong tình cảm, trong ý chí. Hình ảnh cây tre một lần nữa được nhắc lại ở cuối bài thơ theo lối cấu trúc khép kín. Từ hình ảnh cây tre khách thể “hàng tre bát ngát” đã tan vào chủ thể “cây tre trung hiếu” để canh giấc ngủ nghìn thu của người.

–  Khổ thơ cuối thể hiện:

+ Niềm xúc động thiêng liêng, thành kính của nhà thơ Viễn Phương từ miền Nam ra thăm lăng Bác.

+ Tình cảm thương nhớ, lưu luyến và ước nguyện của nhà thơ cũng chính là tình cảm của biết bao người dân miền Nam khi ra Hà Nội vào lăng viếng Bác.