Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

2 Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 chương 1 kì 1 năm 2015 (Có đáp án)

Gửi tới các em và thầy cô 2 Đề kiểm tra 15 phút môn Vật Lý lớp 9 chương 1 học kì 1 năm 2015 (Có đáp án) của trường THCS Khóa Báo – Quảng Trị. (Ngày kiếm tra 13/9/2015)

Bài kiểm tra môn vật lí Lớp 9

Thời gian : 15 phút

 Ngày kiểm tra:13/09/15

Đề số 1:

1(4 điểm) : Hãy phát biểu định luật Ôm và viết hệ thức của định luật (ghi rõ các đại lượng và đơn vị đo của chúng) .

2(6 điểm):Cho mạch điện như hình vẽ: R1= 5(); R2 =10() số chỉ của Ampe kế là 1,2 Abai 2 de 1 kiem tra 15 phut vat ly lop 9

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB

Advertisements (Quảng cáo)

b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

c. Mắc thêm vào mạch một điện trở R3 = 10 song song với R1 và R2. Tìm số chỉ của Ampe kế lúc này.

Bài kiểm tra môn vật lí Lớp 9

Thời gian : 15 phút

 Ngày kiểm tra: 13/09/15

Advertisements (Quảng cáo)

Đề số 2:

1(4 điểm) : Hãy phát biểu định luật Ôm và viết hệ thức của định luật (ghi rõ các đại lượng và đơn vị đo của chúng)  .

2(6 điểm)  : Cho mạch điện như hình vẽ : R1= R2 =10() ;Vôn kế chỉ 60 (V)bai 2 de2 kiem tra 15 phut vat ly lop 9

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB

b. Tính cường độ dòng điện chạy mạch chính và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.

c. Mắc thêm vào mạch một điện trở R3 = 5 nối tiếp với R1 . Tìm số chỉ của Ampe kế lúc này.


Đáp án + Biểu điểm đề kiểm tra 15 phút môn Lý chương 1 đề  1

Câu Đáp án Điểm
 

 

 

1

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. 2 điểm

 

I=U/R 1 điểm
Trong đó:  U: Hiệu điện thế ( V)

I : Cường độ dòng điện đo bằng  (A)

R: Điện trở của dây dẫn đo bằng( W )

1 điểm

 

  Cho biết

R1 = 5() R2= 10() I = 1,2 (A)

a) Rtđ  = ?

b) U = ? U= ? U2 = ?

c) R3 = 10(); R3//(R1nt R2). Tính I’

1 điểm

 

2a R1 nt R2 .Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là : R= R1 + R2  = 5 + 10 = 15( Ω ) 1 điểm
2b ADĐL Ôm I=U/R

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch : U= I.R=1,2.15 = 18(V)

Hiệu điện thế trên hai đầu mỗi điện trở là :U1 = I1. R1= I. R1=1,2.5= 6(V)

U2 = I2. R2= I. R2=1,2.10= 12(V)

 

1 điểm

1 điểm

1 điểm

2c Ta có : (R1 nt R2) // R3. rtd

Tìm số chỉ của Ampe kế lúc này. ADĐL Ôm I’=U/R’= 18/6 = 3(A)

0,5điểm

0,5điểm

 

Đáp án + Biểu điểm đề kiểm tra 15 phút môn Lý chương 1 đề  2

Câu Đáp án Điểm
 

1

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. 2 điểm

 

I=U/R 1 điểm
Trong đó:  U: Hiệu điện thế ( V)

I : Cường độ dòng điện đo bằng  (A)

R: Điện trở của dây dẫn đo bằng( Ω )

1 điểm

 

Cho biết

R1 = 10() R2= 10() U = 60 (V)

a) Rtđ  = ?

b) I = ? I= ? I2 = ?

c) R3 = 5(); R3//(R1nt R2). Tính I’

1 điểm

 

2a R1 //R2 .Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là : dap an 2a 1 điểm
2b ADĐL Ôm I=U/R

Cường độ dòng điện chạy mạch chính: I=U/R=60/5 =12(A):

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở. I1=U/R1=60/10 =6(A)

I2=U/R2=60/10 =6(A)

Hiệu điện thế trên hai đầu mỗi điện trở là :U1 = I1. R1= I. R1=1,2.5= 6(V)                   U2 = I2. R2= I. R2=1,2.10= 12(V)

 

1 điểm

1 điểm

1 điểm

2c Ta có : (R1 nt R2) // R3. dap an

Tìm số chỉ của Ampe kế lúc này. ADĐL Ôm I’=U/R’= 60/6= 10(A)

0,5 điểm

0,5điểm

 

Nguồn đề thi:  Thầy Hoàng Kim Tuấn Trường THCS Khoá Bảo – Cam Thành – Cam Lộ – Quảng Trị.

Advertisements (Quảng cáo)