Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đề kiểm tra 45 phút Học kì 2 Sinh học lớp 9: Nhân tố nào không gây biển động số lượngcá thế trong quần thể?

Đề kiểm tra 45 phút Học kì 2 Sinh học lớp 9.  Thành phần nhóm tuổi nào có ảnh hưởng quan trọng lên sự phát triển của quần thể sinh vật?

I. Trắc nghiệm: (5đ)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0°C đến +56°C, có nghĩa là:

A. Giới hạn dưới là +56°C và giới hạn trên là 0°C

B. Giới hạn dưới là 0°C và giới hạn trên là +56°C

C. Ở nhiệt độ – 56°C và + 65°C loài xương rồng sa mạc sẽ chết

D.  Câu B và C đều đung

2. Thành phần nhóm tuổi nào có ảnh hưởng quan trọng lên sự phát triển của quần thể sinh vật?

A. Quần thể trung bình   B. Quần thể quá trẻ

C. Quần thể trẻ              D. quần thể già

3. Giống lúa DT17 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa giống lúa DT10 với giống lúa OM80, có khả năng cho năng suất cao của DT10 và cho chất lượng gạo cao của OM80. Đây là ví dụ của phương pháp tạo ưu thế lai nào sau đây ?

A. Lai kinh tế      B. Lai khác dòng

Advertisements (Quảng cáo)

C. Lai khác t       D.  Cả A, B và C đều đúng

4. Nhân to nào không gây biển động số lượngcá thế trong quần thể?

A. khí hậu               B. Tỉ lệ đực cái

C. thành phần tuổi  D.  Sức sinh sản và tử vong

5. Ở động vật biến nhiệt, nếu nhiệt độ môi trường giảm thì số chu kỳ sống trong 1 năm của các sinh vật này thay đổi như thế nào ?

A. Tăng lên                B. giảm xuống

C. Không thay đổi       D.  Cả A, B, C đều sai

 Câu 2 . Sắp xếp các quan hệ giữa các sinh vật tương ứng với các mối quan hệ khác loài trong bảng dưới đây rồi ghi vào phần trả lời.

Advertisements (Quảng cáo)

Các mối quan hệ khác loài

Các quan hệ giữa các sinh vật

1 . cộng sinh

2. Hội sinh

3. Cạnh tranh

4. Kí sinh

5. Sinh vật ăn sinh vật khác

1…………..

2…………

3…………

4………..

5………

a. Trong một ruộng lúa, khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm

b. Số lượng hươu, nai bị số lượng hổ cùng sống trong một khu rừng khác khống chế

c. Địa y sống bám trên cành cây

d. rận, bọ chét sống bám trên da bò

e. Vi khuẩn sống trong nốt sần rễ cây họ đậu

g. Trâu và bò cùng sống trên một đồng cỏ

h. Giun đũa sống trong ruột người

i. cá ép bám vào rùa biển để được đưa đi xa

k. Cây nấp ẩm bất côn trùng

II. Tự luận: (5đ)

 Câu 1 . Thế nào là một chuỗi thức ăn, lưới thức ăn? Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm những thành phần chủ yếu nào?

 Câu 2 . Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia là gì?

 Câu 3 . Môi trường sống của sinh vật là gì? Có mấy loại môi trường? Cho ví dụ.

I. Trắc nghiệm: (5đ)

 Câu 1 .

1

2

3

4

5

D

C

C

C

B

Câu 2 .

1

2

3

4

5

e

i,c

a,g

d,h

b,k

II. Tự luận: (5đ)

Câu 1. * Chuỗi thức ăn: là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

* Lưới thức ăn: các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn.

* Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.

 Câu 2 – Để có sự phát triển bền vững, mỗi quốc gia cần phải phát triển dân số hợp lí. Không để dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

– Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện pháp lệnh dân số nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Số con sinh ra phải phù hợp với khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc của mỗi gia đình và hài hoà với sự phát triển kinh tế – xã hội, tài nguyên, môi trường của đất nước.

 Câu 3 . – Môi trường là nơi sống của sinh vật, bao gồm tấl cả những gì bao quanh chúng.

– Có 4 loại môi trường chủ yếu:

+ Môi trường nước. Ví dụ: cá chép, cá trắm,…

+ Môi trường trên mặt đất – không khí. Ví dụ: chim, chuồn chuồn,…

+ Môi trường sinh vật. Ví dụ: rận, bét, bọ chét,…

+ Môi trường trong đất. Ví dụ: chuột chũi, giun đất,..

Advertisements (Quảng cáo)