Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 6 Ứng dụng di truyền học Sinh học 9: Quần tụ và cách li có vai trò gì ?

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 6 Ứng dụng di truyền học Sinh học 9. Khi chuyển sinh vật ra khỏi nơi sống quen thuộc thì khả năng sống của sinh vật sẽ như thế nào ?

1. (2,5đ) Phân biệt cây ưa bóng và ưa sáng về các đặc điểm hình thái và sinh lí theo bảng sau:

Đặc điểm

Cây ưa sáng

Cây ưa bóng

Đặc điểm hình thái

Hoạt động sinh lí

2. (2,5đ)  Quần tụ và cách li có vai trò gì ?

II. Phần trắc nghiệm (5đ)

1. (2,5đ)

 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Khi chuyển sinh vật ra khỏi nơi sống quen thuộc thì khả năng sống của sinh vật sẽ như thế nào ?

A. Khả năng sống của sinh vật giảm

B. Nhiều khi sinh vật không thể sống được

C. Sinh vật có thể sống ở nơi mới

D. Khả năng sống của sinh vật giảm, nhiều khi không thể sống được

2. Trong quang hợp, cây xanh sử dụng  năng lượng ánh sáng mặt trời để ?

A. Phân giải glucose

Advertisements (Quảng cáo)

B. Phân giải protein

C. Tổng hợp glucose

D Phân giải lipit

3. Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì ?

A. Cây mọc trong rừng, cành chỉ tập trung ở phần ngọn, các cành phía dưới sớm bị rụng

B. Cây trồng bị chặt bớt các cành phía dưới

C. Cây mọc thẳng, không bị rụng cành phía dưới

D. Cây mọc thẳng, không bị rụng cành phía dưới và có tán rộng

Advertisements (Quảng cáo)

4. Nhóm động vật nào sau đây không thuộc nhóm động vật hằng nhiệt ?

A. Cá sấu, ếch đồng, giun đất

B. Cá voi, cá heo, hải cẩu

C. Chim sẻ, chim bồ câu, chim cánh cụt

D. Gà Đông cảo, kanguru, chó

5 . Những sinh vật có nhiột độ cơ thể như thế nào thì được gọi là sinh vật biến nhiệt ?

A. Có nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường

B. Có nhiệt độ cơ thể ổn định

C. Có nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường

D. Cả A và B

2. (2,5đ) Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

1. Ếch nhái là những sinh vật ưa khô còn thằn lằn là những sinh vật ưa ẩm.

2. Nhiệt độ và độ ẩm là những nhân tố có ảnh hưởng đến sự phân bố của nhiều loài sinh vật.

3. Ở các sinh vật cùng loài và khác loài có quan hệ hỗ trợ và quan hộ cạnh tranh .

4. Cây tầm gửi là loài thực vật cộng sinh.

5. Quan hệ giữa hổ và nai trong cùng một đồng cỏ là quan hệ cạnh tranh.

I. Phần tự luận (5đ)

1. (2,5đ)

Đặc điểm

Cây ưa sáng

Cây ưa bóng

Đặc điểm hình thái

Phiến lá mỏng, rộng bản, màu xanh sẫm, lá có lớp cutin mỏng, mô giậu ít phát triển…

Phiến lá hẹp, màu xanh nhạt, mô giậu phát triển…

Hoạt động sinh lí

Khả năng điều tiết nước trong cây yếu, khi môi trường thiếu nước cây bị khô héo ngay…

Cây không chịu được điều kiện khô hạn của môi trường…

2. (2,5đ) Quần tụ: là các cá thể có xu hướng tụ tập bên nhau tạo thành các quần tụ cá thể. Vai trò của quần tụ : bảo vệ nhau và chống đỡ các điều kiện bất lợi của môi trường tốt hơn.

Cách li: Khi gặp điều kiện bất lợi, sự cạnh tranh làm cho một số cá thể động vật phải tách khỏi quần tụ đi tìm nơi sống mới gọi là sự cách li. Vai trò của sự cách li : làm giảm nhẹ sự cạnh tranh, ngăn ngừa sự gia tăng số lượng cá thể và sự cạn kiệt nguồn thức ăn khi mật độ quần thể tăng quá mức cân bằng.

I. Phần trắc nghiệm (5đ)

1. (2,5đ)

1

2

3

4

5

D

C

A

B

A

2. (2,5đ)

1

2

3

4

5

S

Đ

Đ

S

S

Advertisements (Quảng cáo)