Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể: Bài 1,2,3 trang 68 môn...

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể: Bài 1,2,3 trang 68 môn Sinh học 9

CHIA SẺ

Chương 4 bài 23 – Giải bài 1,2,3 trang 68 SGK Sinh 9 : Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Bài 1: Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở dạng thể 3 nhiễm và thể một nhiễm.


Bài 2: Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng nhiễm sắc thể của bộ NST là (2n + 1) và (2n – 1)?

Cơ chế NST dẫn đến sự hình thành thể 3 nhiễm (2n + 1) và thể một nhiễm (2n – 1), là do sự không phân li của một cặp NST tương đồng nào đó ở một phía bố hoặc mẹ. Kết quả tạo một giao tử có cả 2 NST của một cặp, và một giao tử không mang NST nào của cặp đó, hai loại giao tử đột biến trên kết hợp với giao tử bình thường (n) trong thụ tinh tạo thể 3 nhiễm và thể một nhiễm.


Bài 3: Hậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST như thế nào?

Biến đổi số lượng NST ở từng cặp NST có thể gây ra những biến đổi về hình thái (hình dạng, kích thước, màu sắc) hoặc gây bệnh NST: bệnh Đao và bệnh Tơcnơ.

CHIA SẺ