Trang Chủ Chủ đề Chương 4 Sinh lớp 9: Biến dị

Chương 4 Sinh lớp 9: Biến dị

Thường biến: Bài 1,2,3 trang 73 SGK Sinh 9
Thường biến: Bài 1,2,3 trang 73 SGK Sinh 9
Bài 25 Sinh lớp  9 - Giải bài 1, 2, 3 trang 73 Bài 1:   Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi...
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) – Bài 1,2,3 trang 71
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) – Bài 1,2,3 trang 71
Bài 24 Sinh 9 trang 71 -  Giải bài 1,2,3 : Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo). Bài 1: Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ. - Hiện tượng đa bội...
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể: Bài 1,2,3 trang 68 môn Sinh học 9
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể: Bài 1,2,3 trang 68 môn Sinh học 9
Chương 4 bài 23 - Giải bài 1,2,3 trang 68 SGK Sinh 9 : Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Bài 1: Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào? Sự biến đổi...
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: Bài 1,2,3 trang 66 Sinh học 9
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: Bài 1,2,3 trang 66 Sinh học 9
Bài 22 - Giải bài 1,2,3 trang 66 SGK Sinh 9 : Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Bài 1: Đột biến cấu trúc NST là gì ? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng...
Đột biến gen: Bài 1,2,3 trang 64 SGK Sinh học 9
Đột biến gen: Bài 1,2,3 trang 64 SGK Sinh học 9
Bài 21 - Giải bài 1,2,3 trang 64 SGK Sinh 9 : Đột biến gen - Chương 4:  Biến Dị . Bài 1: Đột biến gen là những biến đối trong cấu trúc gen do ảnh hưởng phức tạp...