Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 môn Lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Hiền 2020: Giải thích hiện tượng sau: Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi chải đầu bằng lược nhựa, nhiều sợi tóc bị dựng đứng lên?

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo chi tiết đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Vật Lý lớp 7 năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy chọn một đáp án đúng nhất rồi ghi vào giấy làm bài

Câu 1: Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn này:

A.Nóng lên

B. Lạnh đi

C. Ban đầu nóng, sau đó lạnh

D. Không có hiện tượng gì cả

Câu 2: Chiều dòng điện trong mạch điện kín là chiều đi:

A. từ cực âm qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực dương của nguồn điện.

B. từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

C. từ cực âm tới cực dương rồi lại từ cực dương tới cực âm của nguồn điện.

D. không theo một quy luật nào cả.

Câu 3: Để đo cường độ dòng điện khoảng 120mA, ta nên chọn ampe kế nào trong các ampe kế sau:

A. Ampe kế có GHĐ là 100mA – ĐCNN là 2mA

B. Ampe kế có GHĐ là 150mA – ĐCNN là 1mA

C. Ampe kế có GHĐ là 15mA – ĐCNN là 0,2mA

D. Ampe kế có GHĐ là 5mA – ĐCNN là 0,05mA

Câu 4: Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không?

A. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 6 V khi chưa mắc vào mạch.

B. Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch.

C. Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín.

D. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng.

Câu 5: Chọn phát biểu sai:

A. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ.

B. Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau.

C. Hai vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau.

D. Vật nhiễm điện là vật mang điện tích.

Câu 6: Chất nào sau đây là chất dẫn điện?

A.Sắt                          B. Nhựa

C. Thủy tinh                D. Cao su

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đổi các đơn vị sau:

a.28 V = …………….kV

b. 0,25 A = …………mA

c.0,024 V = …………mV

d. 2020 mA = …………A

Câu 8 (2 điểm):

a.Chất dẫn điện là gì? Cho hai ví dụ về chất dẫn điện?

b. Giải thích hiện tượng sau: Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi chải đầu bằng lược nhựa, nhiều sợi tóc bị dựng đứng lên?

Câu 9 (2 điểm): Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện (2 pin mắc nối tiếp), dây dẫn, công tắc dùng chung cho cả hai bóng đèn mắc nối tiếp, một ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính và một vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện. Vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch.

Câu 10 (1 điểm): Một bóng đèn ghi 12V, được mắc trong mạch điện với hiệu điện thế là U1 = 6V thì cường độ dòng điện là I1, nếu hiệu điện thế đặt vào là U2 = 9V thì cường độ dòng điện là I2. So sánh cường độ dòng điện I1 và I2. Giải thích?