Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Thi môn Toán giữa học kì 1 lớp 8 trường THCS Hoàng Hoa Thám 2020: Gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh: Tứ giác BIKC là hình thang cân

CHIA SẺ

Gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh: Tứ giác BIKC là hình thang cân… được trích trong đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2019 – 2020 trường THCS Hoàng Hoa Thám

Bài 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB<AC. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MH lấy điểm K sao cho HM = MK

a, chứng minh: tứ giác BHCK là hình bình hành

b, chứng minh BK ⊥AB và CK⊥ AC

c, gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh: Tứ giác BIKC là hình thang cân

d, BK cắt HI tại G. Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác GHCK là hình thang cân

Bài 5: (0.5 điểm)

Chứng minh rằng A = n³ + (n+1)³ + (n+2)³ chia hết cho 9 với mọi n∈N*