Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 1 lớp 8 Quận Thanh Xuân năm 2020: Cho x,y là hai số thực thỏa mãn: x2 + y2 – 4x + 3  0. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của M = x2 + y2

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 được Quận Thanh Xuân tổ chức thi năm học 2019 – 2020, đề thi cụ thể như sau:

Bài 1(1,5đ): Làm tính nhân

a, 2x(2xy – 5x2 + 4)        b) (2x3 +5x2y -3xy)(xy2)

Bài 2 : (1,5đ) Tìm x,y biết :

b, x3 – 16x = 0           b)  9x2 + 6x + 4y2 – 8y +5 = 0

Bài 3 :(2đ) Phân tích đa thức thành nhân tử :

a, x2 – 2xy + x – 2y b) x2 – 5x + 6

b, x3 – y3 + 2x2 + 2xy d) x5 + x + 1

Bài 4 : (1 đ) Cho A = 3x3 -2x2 + ax – a – 5 và B = x – 2. Tìm a để A⋮B

Bài 5 : ( 3,5đ)

Cho hình chữ nhật MNPQ. Gọi A là chân đường vuông góc hạ từ P đến NQ. Gọi B;C; D lần lượt là trung điểm của PA; AQ; MN.

a, Chứng minh rằng : BC//MN

b, Chứng minh rằng tứ giác CDNB là hình bình hành

c, Gọi E là giao điểm của NB và PC, gọi F là chân đường vuông góc hạ từ D đến NB. Chứng minh rằng tứ giác FDCE là hình chữ nhật

d, Hạ CG vuông góc với MN tại G; BC cắt NP tại H, chứng minh rằng DB cắt GH tại trung điểm mỗi đường.

Bài 6: (0,5đ) Cho x,y là hai số thực thỏa mãn: x2 + y2 – 4x + 3  0. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của M = x2 + y2