Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Xem ngay Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán – Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ năm 2021

Tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 8 năm 2021 – 2022 của phòng GD&ĐT Thái Thuỵ, đề dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập Toán 8 mới thường gặp giúp các em nâng cao những kỹ năng Toán cơ bản hiệu quả

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TH&THCS THỤY TRÌNH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021 – 2022

MÔN : Toán 8

(Thời gian làm bài:  90 phút)

Bài 1 (2 điểm): Tính

a) 3x2(2x2− 5x − 4)

b) (x + 1)2+ ( x − 2 )(x + 3 ) − 4x

c)(6 x5y2− 9 x4y3+12 x3y4 ) : 3x3y2

Bài 2 (3,0 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 7x2+14xy                       b) 3x + 12 − (x2 + 4x)

Advertisements (Quảng cáo)

c ) x2 − 2xy + y2 − z2                       d) x2 − 2x −15

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm x

a)3x2 + 6x = 0                       b) x (x − 1) + 2x − 2 = 0

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4. (3,0 điểm):Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy hai điểm M và Nsao cho BM=MN = ND=1/3 BD

a) Chứng minh rằng: ∆AMB= ∆CND

b) Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành.

c) Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng AM cắt BC tại I, đường thẳng CN cắt AD tại K.

Chứng minh: I và K đối xứng với nhau qua O.

Bài 5 (0,5 điểm ):

Chứng minh rằng A= n3 + (n+1)3 + (n+2)3 chia hết cho 9 với mọi n ∈ N*

—– HẾT —–

Advertisements (Quảng cáo)