Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 2 Hình học 8: Hãy tìm số cạnh của đa giác mà tổng các góc của nó bằng 720 độ

CHIA SẺ

Một đa giác có tổng các góc trong bằng \({720^ \circ }\). Hãy tìm số cạnh của đa giác … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 2 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Một đa giác có tổng các góc trong bằng \({720^ \circ }\). Hãy tìm số cạnh của đa giác.


Gọi n là số cạnh (đỉnh của đa giác) \(\left( {n \in N;n \ge 3} \right).\)

Từ một đỉnh ta kẻ các đường chéo. Khi đó đa giác được được chia ra thành n – 2 tam giác (n > 3).

Tổng các góc trong của đa giác bằng \(\left( {n – 2} \right){.180^ \circ }\).

Ta có: \(\left( {n – 2} \right){.180^ \circ } = {720^ \circ }\)

\(\Rightarrow n – 2 = {720^ \circ }:{180^ \circ }\)

\( \Rightarrow n – 2 = 4 \Rightarrow n = 6.\)