Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8 có đáp án: Chứng minh rằng I là trung điểm MP

CHIA SẺ
Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD; M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AF, CE, BF và DE. Gọi I là giao điểm của MP và EF … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD; M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AF, CE, BF và DE. Gọi I là giao điểm của MP và EF. Chứng minh rằng:

a) I là trung điểm MP.

b) MNPQ là hình bình hành.


a) Ta có EP là đường trung bình của \(\Delta ABF\)

\( \Rightarrow EP// AF\) và \(EP = \dfrac{1}{ 2}AF.\)

M là trung điểm của AF (gt)

\( \Rightarrow MF = \dfrac{1}{ 2}AF\)

Do đó \(EP//MF\) và EP = MF. Vậy EPFM là hình bình hành.

I là giao điểm của MP và EF nên I là trung điểm của MP (1)

b) Tương tự ta chứng minh được \(EM//PF\) và \(EM = PF\) nên EPFM là hình bình hành \( \Rightarrow I\) là trung điểm của EF (vì I là trung điểm của MP)

Chứng minh tương tự ta có ENFQ là hình bình hành mà I là trung điểm EF \( \Rightarrow I\) là trung điểm của NQ

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow MNPQ\) là hình bình hành (hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thẳng).