Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Giải bài 40,41 ,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2 – Bài 8 Diện tích xung quanh của hình chóp đều – Chương  4 hình học.

Diện tích xungquanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn: Sxq = pd

p: nửa chu vi đáy

d: trung đoạn của hình-chóp đều

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trang 121 Toán 8 tập 2:

Bài 40. Một hình-chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm.

Tính diện tích toànphần của hình-chóp.

2016-03-20_182659

S.xungquanh của hình-chóp:

Sxq = pd = 1/2 .30.4.20 = 1200 (cm2)

S.đáy:  Sđ = 302  = 900(cm2)

S.toànphần của hình-chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 1200 + 900 = 2100(cm2)


Bài 41. Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 125 để được hình.chóp tứgiác đều

a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau ?

Advertisements (Quảng cáo)

b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác

c) Diện tích xungquanh và diện tích toànphần của hình.chóp đều này là bao nhiêu ?

2016-03-20_182833

a) Trong hình 125a có 4 tam giác cân bằng nhau.

b) Chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác:

2016-03-20_182950

c) S.xungquanh hìnhchóp:

Sxq = pd = 1/2 .5.4.9,68 = 96,8 (cm)

Advertisements (Quảng cáo)

S.đáy:

Sđ = 52  = 25 (cm)

S.toànphần của hìnhchóp:

Stp = Sxq + Sđ = 121,8 (cm)


Bài 42 trang 121. Tính độ dài đường cao của hình.chóp tứgiác đều  với các kích thước cho ở hình 125.

Ta có: AC2 = AB2 + BC2 = 50

2016-03-20_183110


Bài 43 trang 121. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứgiác đều sau đây.(h.126)

2016-03-20_183237

Giải: S.xungquanh :

Hình a : Sxq = p.d = 1/2 .20.4.20 = 800(cm2)

S.đáy: Sđ = 202  = 400(cm2)

S.toànphần của lăng trụ hai là:

Stp = Sxq + Sđ = 800 + 400 = 1200(cm2)

Hình b: Sxq = p.d = 1/2 .7.4.12 = 168(cm2)

Sđ = 7 = 49(cm2)

Stp = Sxq + Sđ = 168 + 49 = 217(cm2)

Hình c: Chiều cao của mặt bên của hìnhchóp:

h = √(17² – 8²)
= √225 = 15(cm)

Sxq = p.d = 1/2 .16.4.15 = 480(cm2)

Sđ = 16 = 256(cm2)

Stp = Sxq + Sđ = 480 + 256 = 736(cm2)

Advertisements (Quảng cáo)