Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Giải bài 40,41 ,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

CHIA SẺ

Giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2 – Bài 8 Diện tích xung quanh của hình chóp đều – Chương  4 hình học.

Diện tích xungquanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn: Sxq = pd

p: nửa chu vi đáy

d: trung đoạn của hình-chóp đều

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trang 121 Toán 8 tập 2:

Bài 40. Một hình-chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm.

Tính diện tích toànphần của hình-chóp.

2016-03-20_182659

S.xungquanh của hình-chóp:

Sxq = pd = 1/2 .30.4.20 = 1200 (cm2)

S.đáy:  Sđ = 302  = 900(cm2)

S.toànphần của hình-chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 1200 + 900 = 2100(cm2)


Bài 41. Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 125 để được hình.chóp tứgiác đều

a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau ?

b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác

c) Diện tích xungquanh và diện tích toànphần của hình.chóp đều này là bao nhiêu ?

2016-03-20_182833

a) Trong hình 125a có 4 tam giác cân bằng nhau.

b) Chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác:

2016-03-20_182950

c) S.xungquanh hìnhchóp:

Sxq = pd = 1/2 .5.4.9,68 = 96,8 (cm)

S.đáy:

Sđ = 52  = 25 (cm)

S.toànphần của hìnhchóp:

Stp = Sxq + Sđ = 121,8 (cm)


Bài 42 trang 121. Tính độ dài đường cao của hình.chóp tứgiác đều  với các kích thước cho ở hình 125.

Ta có: AC2 = AB2 + BC2 = 50

2016-03-20_183110


Bài 43 trang 121. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứgiác đều sau đây.(h.126)

2016-03-20_183237

Giải: S.xungquanh :

Hình a : Sxq = p.d = 1/2 .20.4.20 = 800(cm2)

S.đáy: Sđ = 202  = 400(cm2)

S.toànphần của lăng trụ hai là:

Stp = Sxq + Sđ = 800 + 400 = 1200(cm2)

Hình b: Sxq = p.d = 1/2 .7.4.12 = 168(cm2)

Sđ = 7 = 49(cm2)

Stp = Sxq + Sđ = 168 + 49 = 217(cm2)

Hình c: Chiều cao của mặt bên của hìnhchóp:

h = √(17² – 8²)
= √225 = 15(cm)

Sxq = p.d = 1/2 .16.4.15 = 480(cm2)

Sđ = 16 = 256(cm2)

Stp = Sxq + Sđ = 480 + 256 = 736(cm2)