Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 19,20, 21,22 trang 108,109 sách Toán 8 tập 2: Hình lăng trụ đứng

Hình lăng trụ đứng – Chương 4 Hình học: Giải bài 19,20,21 trang 108; bài 22 trang 109 SGK Toán 8 tập 2. 

Bài 19. Quan sát các hình lăngtrụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây :

2016-03-19_123447Theo bài ra, ta có thể điền số thích hợp vào bảng dưới đây:

Hình a) b) c) d)
Số cạnh của một đáy 3 4  6 5
Số mặt bên  3 4 6 5
Số đỉnh 6  8 12 10
Số cạnh bên  3 4 6 5

Bài 20 trang 108. Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 97b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh ( như hình 97a)
2016-03-19_123633
Các hình hộp hoàn chỉnh :


Bài 21. ABC.A‘B’C’ là một hình lăngtrụ đứng tam giác (h.98)

2016-03-19_124141

Advertisements (Quảng cáo)

a) Những cặp mặt nào song song với nhau ?

b) Những cặp mặt nào vuông góc với nhau ?

c) Sử dụng kí hiệu // và ⊥ để điền vào các ô trống ở bảng sau :

Advertisements (Quảng cáo)

2016-03-19_124233

Hướng dẫn và đáp án: a) Những mặt phẳng song song nhau (ABC) và (A’B’C’)

b) (ABB’A’)  ⊥ (A’B’C’) ; (ACC’A’) ⊥  (A’B’C’) ; (BCC’B’) ⊥ (A’B’C’)

(ABB’A’) ⊥ (ABC) ; (ACC’A’)⊥ (ABC) ; (BCC’B’) ⊥ (ABC)

c)


Bài 22. Vẽ theo hình 99a rồi cắt và gấp lại để thành hình 99b

2016-03-19_124532

Học sinh vận dụng kiến thức đã học tự cắt và gấp lại.

Advertisements (Quảng cáo)